Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

Kurser (MAFY)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 11 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 50019 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 50429 6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 50020 6,0 hp 3,0 3,0
SH1015 Tillämpad modern fysik 50022 5,0 hp 1,0 4,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 50035 9,0 hp 9,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60012 6,0 hp 6,0
UMK704 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik Kursen inkluderar 12 hp VFU 15,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2200 Plasmafysik 50138 6,0 hp 6,0
EF2240 Rymdfysik 50162 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 50206 7,5 hp 7,5
SG2150 Stelkroppsdynamik 50655 7,0 hp 7,0
SG2214 Strömningsmekanik 50438 7,5 hp 7,5
SK2300 Optisk fysik 50144 6,0 hp 6,0
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 50427 12,0 hp 6,0 6,0
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 51632 6,0 hp 6,0
SF2832 Matematisk systemteori 50171 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60283 7,5 hp 7,5
SK2411 Laserfysik 60105 7,5 hp 7,5
SF1677 Analysens grunder 60282 7,5 hp 3,7 3,8
SF1678 Grupper och ringar 60288 7,5 hp 3,7 3,8
SK2320 Optisk problemlösning 60106 6,0 hp 3,0 3,0
ED2200 Energi och fusionsforskning 60149 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60078 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60289 7,5 hp 7,5
SG2211 Fordonsaerodynamik 60335 6,0 hp 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 60306 7,5 hp 7,5
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60472 7,5 hp 7,5
SI2540 Komplexa system 60477 7,5 hp 7,5

Matematik och kemi (MAKE)

Kurser (MAKE)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt inom programmet.

Villkorligt valbara kurser inom Matematik/kemi ca 12 hp.

Exempel på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns under CLGYM/MAKE åk 4.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 50019 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 50429 6,0 hp 6,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 50035 9,0 hp 9,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60012 6,0 hp 6,0
SF2718 Matematik för kemister 61483 6,0 hp 6,0
UMK704 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik Kursen inkluderar 12 hp VFU 15,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 50216 6,0 hp 6,0
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 51130 7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 50206 7,5 hp 7,5
KD2170 Nanostrukturerade material 52310 7,5 hp 7,5
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 52304 9,0 hp 9,0
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 52305 7,5 hp 7,5
KE2130 Förnybara bränslen - produktionsprocesser 51925 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50171 7,5 hp 7,5
KD2330 Analytiska separationer 60121 7,5 hp 7,5
KF2450 Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer 61747 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60283 7,5 hp 7,5
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 61481 7,5 hp 7,5
KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 61744 7,5 hp 7,5
KD2370 Foto-, strålnings- och radikalkemi 60281 7,5 hp 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60078 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60289 7,5 hp 7,5

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Kurser (TEMI)

.PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.

Villkorligt valfria kurser ca 7,5 hp  inom matematik eller teknik.

 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 50019 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 50429 6,0 hp 6,0
AK2209 Energisystem i samhället 51988 6,0 hp 6,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 50035 9,0 hp 9,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60012 6,0 hp 6,0
SF2718 Matematik för kemister 61483 6,0 hp 6,0
UMK704 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik Kursen inkluderar 12 hp VFU 15,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 51716 7,5 hp 7,5
AL1301 Naturresursteori 51500 7,5 hp 7,5
ME2722 Grön ekonomi 50151 7,5 hp 7,5
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 51130 7,5 hp 7,5
MJ2629 Miljöskyddsteknik teorikurs 50296 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 50206 7,5 hp 7,5
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning, större kurs 50354 7,5 hp 3,0 4,5
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 51952 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 50398 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2411 Förnybar energi 50252 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 50021 9,0 hp 6,0 3,0
MJ2659 Teknik och ekosystem, större kurs 51330 7,5 hp 3,5 4,0
SE1020 Hållfasthetslära, grundkurs 51745 9,0 hp 4,5 4,5
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 51349 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 52248 7,5 hp 7,5
AL2608 Livscykelanalys 52249 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50171 7,5 hp 7,5
AG1812 Miljöekonomi 61449 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60283 7,5 hp 7,5
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 60268 9,0 hp 6,0 3,0
SF1677 Analysens grunder 60282 7,5 hp 3,7 3,8
SF1678 Grupper och ringar 60288 7,5 hp 3,7 3,8
AK1204 Miljöhistoria 61453 7,5 hp 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60078 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60289 7,5 hp 7,5

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Kurser (TIKT)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.

Villkorligt valfria kurser inom Matematik eller Informations- och kommunikationsteknik ca 18 hp.

Exempel på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns under CLGYM/TIKT åk 4.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 50019 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 50429 6,0 hp 6,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 50035 9,0 hp 9,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60012 6,0 hp 6,0
UMK704 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik 15,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2395 Datasäkerhet 51273 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 51275 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 50206 7,5 hp 7,5
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 50891 9,5 hp 6,0 3,5
DD2440 Avancerade algoritmer 50559 6,0 hp 1,5 4,5
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning, större kurs 50354 7,5 hp 3,0 4,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 50389 7,5 hp 3,0 4,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50210 6,0 hp 6,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 50852 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 52124 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50171 7,5 hp 7,5
DD2363 Vetenskapliga beräkningsmetoder 60991 7,5 hp 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60829 6,0 hp 6,0
SF2930 Regressionsanalys 60283 7,5 hp 7,5
DD1362 Programmeringsparadigm 60660 6,0 hp 3,5 2,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60158 7,5 hp 3,0 4,5
SF1677 Analysens grunder 60282 7,5 hp 3,7 3,8
SF1678 Grupper och ringar 60288 7,5 hp 3,7 3,8
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 60099 3,0 hp 3,0
DD2417 Språkteknologi 60354 7,5 hp 7,5
DD2448 Kryptografins grunder 60388 7,5 hp 7,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 61575 6,0 hp 6,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60289 7,5 hp 7,5
SF2718 Matematik för kemister 61483 6,0 hp 6,0