Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande 11,0 hp
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller 4,0 hp

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

Kurser (MAFY)

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

CLGYM/MAFY kommer fr o m H17 att göra vissa ändringar i utbildningsplanen, främst för åk 3.

Preliminära kommande kurser som planeras ersätta några av de kurser som redovisas i listan nedan:

Experimentell fysik

Teoretisk fysik

Fysik för mikrokosmos

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG1113 Mekanik, fortsättningskurs 50383 6,0 hp 6,0
SI1146 Vektoranalys 50386 4,0 hp 4,0
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 50387 9,0 hp 5,0 4,0
SF1917 Sannolikhetsteori och statistik 51982 6,0 hp 6,0
SH1014 Modern fysik 50384 4,0 hp 4,0
SF1544 Numeriska metoder, grundkurs IV 50382 6,0 hp 1,0 5,0
SI1200 Fysikens matematiska metoder 60270 4,0 hp 4,0
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer Gemensam kurs, inkluderar 9 hp VFU 61475 11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Kursen läses gemensamt 60905 4,0 hp 1,0 3,0
SI1155 Teoretisk fysik 60269 6,0 hp 6,0

Matematik och kemi (MAKE)

Kurser (MAKE)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation fortsättning från åk 2, med 7,5 hp 8,5 hp 5,0 2,5
SF1633 Differentialekvationer I 50103 6,0 hp 6,0
SF1914 Sannolikhetsteori och statistik 50713 6,0 hp 6,0
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 51415 6,0 hp 3,0 3,0
KE1160 Termodynamik 52088 7,5 hp 7,5
KD1070 Molekylär struktur 61519 6,0 hp 6,0
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer Gemensam kurs, inkluderar 9 hp VFU 61475 11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Läses gemensamt 60905 4,0 hp 1,0 3,0
KD1080 Kemisk dynamik 61548 6,0 hp 6,0

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Kurser (TEMI)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 2.

1,5 hp villkorligt valfritt 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 50216 6,0 hp 6,0
SF1633 Differentialekvationer I 50103 6,0 hp 6,0
MJ1112 Tillämpad termodynamik 51932 9,0 hp 3,0 6,0
SF1925 Tillämpad statistik 51980 7,5 hp 7,5
KE1060 Material- och energibalanser 60248 7,5 hp 6,0 1,5
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer 61475 11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs 60905 4,0 hp 1,0 3,0
MJ1145 Energisystem 61447 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
II1306 Introduktion till IT 50901 1,5 hp 1,5
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 50390 1,5 hp 1,5
MG1028 Grundläggande 3D-CAD 61509 1,5 hp 1,5
II1307 Aktiv karriärstart 60618 1,5 hp 1,5

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Kurser (TIKT)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1633 Differentialekvationer I 50103 6,0 hp 6,0
DD1368 Databasteknik för D 50801 6,0 hp 4,0 2,0
DD1395 Fördjupande uppsats i datalogi 50804 3,0 hp 1,5 1,5
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 51415 6,0 hp 3,0 3,0
SF1925 Tillämpad statistik 51980 7,5 hp 7,5
DD1369 Programvarukonstruktion i projektform 50404 10,5 hp 1,5 4,5 4,5
DD1362 Programmeringsparadigm 60660 6,0 hp 3,5 2,5
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer Gemensam kurs, inkluderar 9 hp VFU 61475 11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs 60905 4,0 hp 1,0 3,0