Årskurs 4

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 11 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp
SH1015 Tillämpad modern fysik 5,0 hp
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 hp
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik
Kursen inkluderar 12 hp VFU
15,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 hp
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp
IM2601 Fasta tillståndets fysik 6,0 hp
IM2661 Supraledning och tillämpningar 6,0 hp
SE1005 Introduktion till hållfasthetslära 4,0 hp
SF1628 Komplex analys 6,0 hp
SF1677 Analysens grunder 7,5 hp
SF1678 Grupper och ringar 7,5 hp
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp
SI1151 Kvantfysik 6,0 hp
SI2400 Teoretisk partikelfysik 7,5 hp
SI2540 Komplexa system 7,5 hp
SK2300 Optisk fysik 6,0 hp
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 hp
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 hp
SK2411 Laserfysik 7,5 hp
SK2511 Den biologiska cellens fysik II 6,0 hp
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt inom programmet.

Villkorligt valbara kurser inom Matematik/kemi ca 12 hp.

Exempel på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns under CLGYM/MAKE åk 4.

.PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.

Villkorligt valfria kurser ca 6 hp inom matematik eller teknik.

Exempel på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns under CLGYM/TEMI åk 4.

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.

Villkorligt valfria kurser inom Matematik eller Informations- och kommunikationsteknik ca 18 hp.

Exempel på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns under CLGYM/TIKT åk 4.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 hp
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik
Kursen inkluderar 12 hp VFU
15,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1350 Logik för dataloger 6,0 hp
DD1361 Programmeringsparadigm 7,5 hp
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 hp
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp
DD2363 Vetenskapliga beräkningsmetoder 7,5 hp
DD2385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg industriell produktframtagning, större kurs 7,5 hp
SF1628 Komplex analys 6,0 hp
SF1677 Analysens grunder 7,5 hp
SF1678 Grupper och ringar 7,5 hp
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp
SF2718 Matematik för kemister 6,0 hp
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp
SG1510 Introduktion till mekanik och hållfasthetslära 7,5 hp