Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Det första året i utbildningen läses alla kurser gemensamt, i slutet av vårterminen väljer studenterna en av de fyra inriktningarna:

Matematik och Fysik, Matematik och Kemi, Matematik och Teknik med inriktning mot Energi och Miljö, Matematik och Teknik med inriktning mot Informations- och kommunikationsteknik.

Årskurs 2

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Årskurs 3

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Årskurs 4

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Årskurs 5

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Matematik och fysik (MAFY)

Årskurs 2

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Teknisk fysik åk 1. CTFYS kommer fr o m H16 att göra vissa ändringar i sin utbildningsplan, detta kommer även att påverka CLGYM/MAFY främst åk 2 och åk 3.

Årskurs 3

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

CLGYM/MAFY kommer fr o m H17 att göra vissa ändringar i utbildningsplanen, främst för åk 3.

Preliminära kommande kurser som planeras ersätta några av de kurser som redovisas i listan nedan:

Experimentell fysik

Teoretisk fysik

Fysik för mikrokosmos

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 11 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4.

Årskurs 5

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 8 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 under lå 16/17.

Matematik och kemi (MAKE)

Årskurs 2

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 1.

Årskurs 3

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 2.

Årskurs 4

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt inom programmet.

Villkorligt valbara kurser inom Matematik/kemi ca 12 hp.

Exempel på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns under CLGYM/MAKE åk 4.

Årskurs 5

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.
Villkorligt valbara kurser inom Kemi/Matematik ca 3 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 16/17.

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Årskurs 2

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 1

Årskurs 3

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 2.

Årskurs 4

Kompletterande information

.PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.

Villkorligt valfria kurser ca 6 hp inom matematik eller teknik.

Exempel på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns under CLGYM/TEMI åk 4.

Årskurs 5

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Villkorligt valfria kurser ca 9 hp inom matematik eller teknik.

Merparten av kurserna läses gemensamt.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 16/17.

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Årskurs 2

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 1

Årskurs 3

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 2.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.

Villkorligt valfria kurser inom Matematik eller Informations- och kommunikationsteknik ca 18 hp.

Exempel på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns under CLGYM/TIKT åk 4.

Årskurs 5

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valbara kurser inom Informations- och kommunikationsteknik/Matematik ca 9 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 14/15