Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
UCK310 Läraren, ledaren och skolan 6,0 hp
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik 6,0 hp

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

Kurser (MAFY)

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Teknisk fysik åk 1. CTFYS kommer fr o m H16 att göra vissa ändringar i sin utbildningsplan, detta kommer även att påverka CLGYM/MAFY främst åk 2 och åk 3.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1673 Analys i en variabel 50377 7,5 hp 7,5
SI1122 Termodynamik 51966 5,0 hp 5,0
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik 50679 6,0 hp 4,0 2,0
SF1672 Linjär algebra 50378 7,5 hp 6,0 1,5
SK1104 Klassisk fysik 50376 7,5 hp 5,5 2,0
SF1674 Flervariabelanalys 60266 7,5 hp 7,5
SG1112 Mekanik I 60046 9,0 hp 4,0 5,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan 60414 6,0 hp 1,5 4,5
SK1105 Experimentell fysik 60265 4,0 hp 4,0

Matematik och kemi (MAKE)

Kurser (MAKE)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 1.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1625 Envariabelanalys 51495 7,5 hp 7,5
KE1150 Teknisk kemi 51634 10,0 hp 2,0 8,0
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Gemensam kurs 50679 6,0 hp 4,0 2,0
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation Läser 1,0 hp i åk 2 och resterande 7,5 hp i åk 3 50492 8,5 hp 0,5 0,5
SF1624 Algebra och geometri 51496 7,5 hp 7,5
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 61515 6,0 hp 6,0
KD1290 Kemisk analys 61273 8,5 hp 3,5 5,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan Gemensam kurs 60414 6,0 hp 1,5 4,5
SF1626 Flervariabelanalys 60511 7,5 hp 7,5

Matematik och Teknik: Datateknik (TEDA)

Kurser (TEDA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1325 Tillämpad datalogi med etik 50104 7,5 hp 5,0 2,5
IS1500 Datorteknik och komponenter 50501 9,0 hp 4,5 4,5
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Gemensam kurs 50679 6,0 hp 4,0 2,0
SF1624 Algebra och geometri 51496 7,5 hp 7,5
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 60292 1,5 hp 1,5
SF1625 Envariabelanalys 60100 7,5 hp 7,5
DH2624 Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning 61470 7,5 hp 4,5 3,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan Gemensam kurs 60414 6,0 hp 1,5 4,5
SF1626 Flervariabelanalys 60511 7,5 hp 7,5

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Kurser (TEMI)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 1

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1624 Algebra och geometri 51741 7,5 hp 7,5
MJ1508 Ekologi och Miljöeffekter 50421 7,5 hp 3,5 4,0
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Gemensam kurs 50679 6,0 hp 4,0 2,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan Gemensam kurs 50680 6,0 hp 1,5 4,5
SF1625 Envariabelanalys 51739 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys Samläsning med CINEK åk 1 61415 7,5 hp 7,5
SG1102 Mekanik, mindre kurs 60600 6,0 hp 6,0
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 60058 6,0 hp 4,0 2,0
AE1503 Miljösystemanalys för lärare 6,0 hp

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Kurser (TIKT)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 1

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1325 Tillämpad datalogi med etik 7,5 hp
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hp
DH2624 Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning 7,5 hp
IS1500 Datorteknik och komponenter 9,0 hp
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp
UCK300 Läraren, ledaren och skolan Gemensam kurs 6,0 hp
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Gemensam kurs 6,0 hp