Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
UCK310 Läraren, ledaren och skolan 6,0 hp
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik 6,0 hp

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

Kurser (MAFY)

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Teknisk fysik åk 1. CTFYS kommer fr o m H16 att göra vissa ändringar i sin utbildningsplan, detta kommer även att påverka CLGYM/MAFY främst åk 2 och åk 3.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1672 Linjär algebra 7,5 hp
SF1673 Analys i en variabel 7,5 hp
SF1674 Flervariabelanalys 7,5 hp
SG1112 Mekanik I 9,0 hp
SI1122 Termodynamik 5,0 hp
SK1104 Klassisk fysik 7,5 hp
SK1105 Experimentell fysik 4,0 hp
UCK300 Läraren, ledaren och skolan Gemensam kurs 6,0 hp
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Gemensam kurs 6,0 hp

Matematik och kemi (MAKE)

Kurser (MAKE)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 1.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation Läser 1,0 hp i åk 2 och resterande 7,5 hp i åk 3 8,5 hp
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 6,0 hp
KD1290 Kemisk analys 8,5 hp
KE1150 Teknisk kemi 10,0 hp
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp
UCK300 Läraren, ledaren och skolan Gemensam kurs 6,0 hp
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Läses gemensamt 6,0 hp

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Kurser (TEMI)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 1

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AE1503 Miljösystemanalys för lärare 6,0 hp
MJ1508 Ekologi och Miljöeffekter 7,5 hp
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp
SF1626 Flervariabelanalys Samläsning med CINEK åk 1 7,5 hp
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp
UCK300 Läraren, ledaren och skolan Gemensam kurs 6,0 hp
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Läses gemensamt 6,0 hp

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Kurser (TIKT)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 1

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1325 Tillämpad datalogi med etik 7,5 hp
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hp
DH2624 Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning 7,5 hp
IS1500 Datorteknik och komponenter 9,0 hp
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp
UCK300 Läraren, ledaren och skolan Gemensam kurs 6,0 hp
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Gemensam kurs 6,0 hp