Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2024/2025. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

Kurser (MAFY)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 8 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 under lå 16/17.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 hp
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp
SF1677 Analysens grunder 7,5 hp
SF1678 Grupper och ringar 7,5 hp
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp
SI2400 Teoretisk partikelfysik 7,5 hp
SI2540 Komplexa system 7,5 hp
SK2300 Optisk fysik 6,0 hp
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 hp
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 hp
SK2411 Laserfysik 7,5 hp
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp

Matematik och kemi (MAKE)

Kurser (MAKE)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.
Villkorligt valbara kurser inom Kemi/Matematik ca 3 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 16/17.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp
BB1050 Bioteknik 6,0 hp
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Kurser (TEMI)

PRELIMINÄR PLAN KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Villkorligt valfria kurser ca 9 hp inom matematik eller teknik.

Merparten av kurserna läses gemensamt.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 16/17.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Kurser (TIKT)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valbara kurser inom Informations- och kommunikationsteknik/Matematik ca 9 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 14/15

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp