Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Det första året i utbildningen läses alla kurser gemensamt, i slutet av vårterminen väljer studenterna en av de fyra inriktningarna:

Matematik och Fysik, Matematik och Kemi, Matematik och Teknik med inriktning mot Energi och Miljö, Matematik och Teknik med inriktning mot Informations- och kommunikationsteknik.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ED1100 Ingenjörsvetenskap 50093 7,5 hp 7,5
SF1661 Perspektiv på matematik 51999 6,0 hp 6,0
DD1312 Programmeringsteknik och Matlab 50208 8,0 hp 1,0 3,5 3,5
MJ1530 Fysik, Kemi, Energi och Miljö 50424 15,0 hp 8,0 7,0
SF1662 Diskret matematik 50822 7,5 hp 4,0 3,5
UMK213 Matematikdidaktik med verksamhetsförlagd utbildning för gymnasiet 60425 7,5 hp 1,0 6,5
DIK200 Lärande som professionellt uppdrag 60438 8,5 hp 8,5