Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (CMAST), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 3,0 3,0
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 3,0 3,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 6,0
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 eller SG1220 måsta läsas
6,0 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1217 eller SG1220 måsta läsas
6,0 6,0

Master, fordonsteknik (FOR)

Master, industriell ekonomi (INE)

Du måste läsa en valfri teknikkurs i årskurs 3. Det kan vara bra att läsa inom ett område du är intresserad att läsa teknikkurser inom på avancerad nivå.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1007 Strategisk ledning 6,0
ME2044 Human Resource Management 6,0
MG101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete måste göras
15,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 3,0 3,0
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 3,0 3,0

Spår, Integrerad produktutveckling (IPDB)

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 3,0 3,0
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 3,0 3,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF106X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0
MG101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0
MF111X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 7,5 7,5
MJ140X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 7,5 7,5
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 7,5 7,5

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Spår, mekatronik (IPUC)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0
MF106X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs
ME1001 eller ME1004 ska läsas
6,0
ME1004 Industriell ekonomi, grundkurs
ME1001 eller ME1004 ska läsas
6,0

Master, marina system (MRS)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 3,0 3,0
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 3,0 3,0
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 eller SG1220 ska läsas
6,0 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1217 eller SG1220 ska läsas
6,0 6,0

Master, industriell produktion (PRM)

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 3,0 3,0
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 3,0 3,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 6,0
MJ140X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 7,5 7,5

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0
MJ2611 Introduction Industrial Ecology 6,0 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 3,0 3,0
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 3,0 3,0
MJ2613 Hållbar utveckling 6,0 6,0

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 3,0 3,0
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 3,0 3,0
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 7,5 7,5

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 3,0 3,0
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 3,0 3,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 6,0
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 7,5 7,5

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)