Årskurs 4

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (CMAST), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Du måste följa en av profilerna:

Flygteknik
Lättkonstruktioner
Systemteknik
Rymd

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 8,0
SD2816 Rocket Science 7,5 7,5
SD2601 Flygteknik 7,5 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5 7,5
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning
Profil Lättkonstruktioner
6,0 3,0 3,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS)
Profil Rymdteknik
7,5 7,5
SD2413 Fiberkompositer- analys och design
Profil Lättkonstruktioner
6,0 6,0
SD2800 Experimentell aerodynamik
Profil Flygteknik
6,0 6,0
SD2805 Flygmekanik
Profil Flygteknik och Rymd
9,0 9,0
SF1841 Optimization
Profil Systemteknik
6,0 6,0
SD2610 Beräkningsaerodynamik
Profil Flygteknik
9,0 4,5 4,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs
Profil Systemteknik
7,5 7,5
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign
Profil Lättkonstruktioner
6,0 6,0
SF2852 Optimal styrteori
Profil Systemteknik
7,5 7,5

Master, fordonsteknik (FOR)

Kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tform/ht10/

Master, industriell ekonomi (INE)

Under årskurs 4 och fem ska minst 18 hp teknikkurser på avancerad nivå läsas

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2064 Finansiell styrning i industriföretag 6,0 6,0
ME2501 Perspektiv på Industrial Management 6,0 6,0
ME2065 Produktion och Supply Chains 6,0 6,0
ME2067 Industriell omvandling och teknisk förändring (ITTEC) 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2016 Project Management: Leadership and Control
ME2015 eller ME2016 ska läsas
6,0 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt
ME2015 eller ME2016 ska läsas
6,0 6,0

Spår, Integrerad produktutveckling (IPDB)

2 av de villkorligt valbara kurserna ska läsas i åk 4 eller 5.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
Kursen ges under tre terminer
9,0
MF2032 Eco Design 6,0 6,0
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 6,0
MF2034 Integrerad produktutveckling 6,0 4,0 2,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0 6,0
MG2020 Modulindelning av produkter 6,0 6,0
MF2023 Industridesign 6,0 6,0

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

En av profilerna ska läsas:

  • Maskinkonstruktion
  • Energi och miljö
  • Mekatronik 1
  • Mekatronik 2
  • Strömningmekanik
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
Kursen ges under tre terminer
9,0
MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 6,0 6,0
SD2222 Fordonskomponenter 8,0 8,0
MF2048 Förbränningsmotorteknik 2 9,0 5,0 4,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Profil Maskinkonstruktion
6,0 6,0
MF2042 Inbyggda system för Mekatronik, I
Profil Mekatronik 2
6,0 6,0
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem
Profil Energi och miljö
7,5 7,5
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs
Profil Mekatronik 1
6,0 6,0
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering
Profil Maskinkonstruktion
6,0 6,0
SG2218 Turbulens
Profil Strömningmekanik
7,5 5,0 2,5
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning
Profil Mekatronik 1
9,0 9,0
MF2010 Komponentkonstruktion
Profil Maskinkonstruktion
6,0 6,0
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar
Profil Strömningmekanik
7,5 7,5
KE2170 Bränslecellen
Profil Energi och miljö
6,0 6,0
MF2018 Tribologi
Profil Maskinkonstruktion
6,0 6,0
MF2044 Inbyggda system för mekatronik, II
Profil Mekatronik 2
6,0 6,0
SG2215 Kompressibel strömning
Profil Strömningmekanik
7,5 7,5

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Master, marina system (MRS)

För Kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmrsm/ht10/

Master, industriell produktion (PRM)

En av profilerna ska läsas:

  • Produktionsutveckling
  • Industriella IT-system
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6,0 6,0
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning 6,0 2,0 4,0
MG2030 Industriell produktion - simulering av fabriker, flöden och processer 6,0 6,0
MG2027 Industriell produktion - projektkurs 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MG2209 Advanced Manufacturing Processes
Profilen Produktionsutveckling
11,5 5,0 6,5
MG2032 Automatiseringsteknik, fortsättningskurs 1
Profilen Produktionsutveckling
6,0 6,0
MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering, projektkurs
Profilen Industriella IT-system
6,0 3,0 3,0
MG2020 Modulindelning av produkter
Profilen Produktionsutveckling
6,0 6,0
MG2035 PDM/PLM - Product Data Management/Product Lifecycle Management
Profilen Industriella IT-system
6,0 6,0
MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM
Profilen Industriella IT-system
6,0 6,0
MG2033 Kvalitet
Profilen Produktionsutveckling
6,0 3,0 3,0

Master, hållbar energiteknik (SUE)

En av profilerna ska följas:

  • Energianvändning
  • Kraftproduktion
  • Solenergi (Ges av Högskolan Dalarna)
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2411 Förnybar energi 6,0 6,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 5,0 4,0
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 4,5 4,5
MJ2413 Energi och miljö 6,0 3,0 3,0
MJ2410 Energy Management 6,0 3,0 3,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Ska läsas i årskurs 3 eller 4
6,0 3,0 3,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs
Profil Kraftproduktion
6,0 6,0
MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö
Profil Energianvändning
6,0 6,0
MJ2423 Tillämpad kyl- och värmepumpteknik
Profil Energianvändning
6,0 3,0 3,0
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi
Profil Kraftproduktion
6,0 3,0 3,0

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

För examen måste minst 3 av de i programmet villkorligt valfria kurserna läsas varav minst en av kurserna MJ2653, MJ2641, MJ2681 eller MJ2664 måste ingå.

Villkorligt valbara kurser under årskurs 5:

MJ2641, MJ2681, MJ2674, MJ2664, MJ2635 och MJ2693 

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2651 Ekologi, fortsättningskurs 6,0 6,0
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 6,0 3,0
MJ2652 Miljökonsekvenser av tekniska system och processer 6,0 3,0 3,0
MJ2680 Miljösystemanalys 6,0 6,0
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 6,0
MJ2663 Miljömanagement 6,0 6,0
MJ2694 Ekologisk ekonomi 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2630 Avfallshantering, fortsättningskurs 6,0 6,0
MJ2653 Miljökonsekvensstudier, fortsättningskurs II 6,0 6,0
MJ2670 Riskmanagement 6,0 6,0

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

För kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht10/

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

För kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht10/

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)

För kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht10/