Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 hp Grundnivå
MJ1101 Maskinteknik 9,0 hp Grundnivå
SF1618 Analytiska metoder och linjär algebra I 12,0 hp Grundnivå
SF1619 Analytiska metoder och linjär algebra II 12,0 hp Grundnivå
SG1130 Mekanik I 9,0 hp Grundnivå
SK1112 Fysik I 9,0 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 hp Grundnivå
MF1044 Maskinkomponenter 6,0 hp Grundnivå
MG1024 Produktion 6,0 hp Grundnivå
MH1004 Materiallära 6,0 hp Grundnivå
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 hp Grundnivå
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 hp Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp Grundnivå
SG1140 Mekanik II 6,0 hp Grundnivå

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras 15,0 hp Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs SG1217 eller SG1220 måsta läsas 6,0 hp Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik SG1217 eller SG1220 måsta läsas 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (36,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp Avancerad nivå
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning Profil Lättkonstruktioner 6,0 hp Avancerad nivå
SD2601 Flygteknik 7,5 hp Avancerad nivå
SD2816 Rocket Science 7,5 hp Avancerad nivå
SF2863 Systemteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) Profil Rymdteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs Profil Systemteknik 7,5 hp Avancerad nivå
SD2413 Fiberkompositer- analys och design Profil Lättkonstruktioner 6,0 hp Avancerad nivå
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign Profil Lättkonstruktioner 6,0 hp Avancerad nivå
SD2610 Beräkningsaerodynamik Profil Flygteknik 9,0 hp Avancerad nivå
SD2800 Experimentell aerodynamik Profil Flygteknik 6,0 hp Avancerad nivå
SD2805 Flygmekanik Profil Flygteknik och Rymd 9,0 hp Avancerad nivå
SF1841 Optimization Profil Systemteknik 6,0 hp Grundnivå
SF2852 Optimal styrteori Profil Systemteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Du måste följa en av profilerna:

Flygteknik
Lättkonstruktioner
Systemteknik
Rymd

Årskurs 5

Kompletterande information

För komplett kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/taeem/ht10/

Master, fordonsteknik (FOR)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras 15,0 hp Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tform/ht10/

Årskurs 5

Kompletterande information

För komplett kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tform/ht10/

Master, industriell ekonomi (INE)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
ME1007 Strategisk ledning 6,0 hp Grundnivå
ME2044 Human Resource Management 6,0 hp Avancerad nivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete måste göras 15,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Du måste läsa en valfri teknikkurs i årskurs 3. Det kan vara bra att läsa inom ett område du är intresserad att läsa teknikkurser inom på avancerad nivå.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2064 Finansiell styrning i industriföretag 6,0 hp Avancerad nivå
ME2065 Produktion och Supply Chains 6,0 hp Avancerad nivå
ME2067 Industriell omvandling och teknisk förändring (ITTEC) 6,0 hp Avancerad nivå
ME2501 Perspektiv på Industrial Management 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt ME2015 eller ME2016 ska läsas 6,0 hp Avancerad nivå
ME2016 Project Management: Leadership and Control ME2015 eller ME2016 ska läsas 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Under årskurs 4 och fem ska minst 18 hp teknikkurser på avancerad nivå läsas

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (25,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
ME2069 Ledning av forskning och innovation 6,0 hp Avancerad nivå
ME2502 Förändringsprojekt inom Industrial Management 12,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Under årskurs 4 och 5 ska mist 18 hp tekniska kurser på avancerad nivå läsas.

Spår, Integrerad produktutveckling (IPDB)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 hp Grundnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
ME1008 Arbetsorganisation och ledarskap 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MF111X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras 15,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp Avancerad nivå
MF2032 Eco Design 6,0 hp Avancerad nivå
MF2034 Integrerad produktutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0 hp Avancerad nivå
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik Kursen ges under tre terminer 9,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0 hp Avancerad nivå
MF2023 Industridesign 6,0 hp Avancerad nivå
MG2020 Modulindelning av produkter 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

2 av de villkorligt valbara kurserna ska läsas i åk 4 eller 5.

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0 hp Avancerad nivå
MF2023 Industridesign 6,0 hp Avancerad nivå
MF2038 Tjänstedesign 6,0 hp Avancerad nivå
MF2046 Produktinnovation 6,0 hp Avancerad nivå
MG2020 Modulindelning av produkter 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

MF2045 forstätter under årskurs 5

Minst 2 av de villkorligt valbara kurserna ska läsas under årskurs 4 och 5.

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF106X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras 15,0 hp Grundnivå
MF111X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras 15,0 hp Grundnivå
MG101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras 15,0 hp Grundnivå
MJ140X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras 15,0 hp Grundnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras 15,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (32,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik Kursen ges under tre terminer 9,0 hp Avancerad nivå
MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 6,0 hp Avancerad nivå
MF2048 Förbränningsmotorteknik 2 9,0 hp Avancerad nivå
SD2222 Fordonskomponenter 8,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem Profil Energi och miljö 7,5 hp Avancerad nivå
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs Profil Mekatronik 1 6,0 hp Grundnivå
KE2170 Bränslecellen Profil Energi och miljö 6,0 hp Avancerad nivå
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II Profil Maskinkonstruktion 6,0 hp Grundnivå
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning Profil Mekatronik 1 9,0 hp Avancerad nivå
MF2010 Komponentkonstruktion Profil Maskinkonstruktion 6,0 hp Avancerad nivå
MF2018 Tribologi Profil Maskinkonstruktion 6,0 hp Avancerad nivå
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering Profil Maskinkonstruktion 6,0 hp Avancerad nivå
MF2042 Inbyggda system för Mekatronik, I Profil Mekatronik 2 6,0 hp Avancerad nivå
MF2044 Inbyggda system för mekatronik, II Profil Mekatronik 2 6,0 hp Avancerad nivå
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar Profil Strömningmekanik 7,5 hp Avancerad nivå
SG2215 Kompressibel strömning Profil Strömningmekanik 7,5 hp Avancerad nivå
SG2218 Turbulens Profil Strömningmekanik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

En av profilerna ska läsas:

 • Maskinkonstruktion
 • Energi och miljö
 • Mekatronik 1
 • Mekatronik 2
 • Strömningmekanik

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (9,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2049 Förbränningsmotorteknik projektkurs 9,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem Profil 3: Mekatronik 7,5 hp Avancerad nivå
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II Profil 3: Mekatronik 6,0 hp Grundnivå
MJ2411 Förnybar energi Profil 2: Energi och miljö 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2413 Energi och miljö Profil 2: Energi och miljö 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

MF2045 forstätter under årskurs 5

En av följande profiler fortsätter under årskurs 5:

 1. Maskinkonstruktion (1 kurs på avancerad nivå, minst 6 hp ska läsas)
 2. Energi och miljö
 3. Mekatronik
 4. Strömningsmekanik

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras 15,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MF2018 Tribologi 6,0 hp Avancerad nivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp Grundnivå
SE1128 Hållfasthetslära för konstruktion 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2004 Maskinkonstruktion, högre kurs 18,0 hp Avancerad nivå
MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0 hp Avancerad nivå
MF2010 Komponentkonstruktion 6,0 hp Avancerad nivå
MF2011 Systemkonstruktion 9,0 hp Avancerad nivå
MF2024 Robust konstruktion 6,0 hp Avancerad nivå
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 hp Avancerad nivå
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik Kursen ges under tre terminer 9,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2032 Eco Design 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

MF2045 och MF2004 forstätter under årskurs 5

Spår, mekatronik (IPUC)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 hp Grundnivå
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MF106X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras 15,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs ME1001 eller ME1004 ska läsas 6,0 hp Grundnivå
ME1004 Industriell ekonomi, grundkurs ME1001 eller ME1004 ska läsas 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (66,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2003 Mekatronik, högre kurs 18,0 hp Avancerad nivå
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp Avancerad nivå
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 hp Avancerad nivå
MF2034 Integrerad produktutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
MF2042 Inbyggda system för Mekatronik, I 6,0 hp Avancerad nivå
MF2043 Robust mekatronik 6,0 hp Avancerad nivå
MF2044 Inbyggda system för mekatronik, II 6,0 hp Avancerad nivå
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik Kursen ges under tre terminer 9,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 5

Kompletterande information

MF2035 och MF2045 fortsätter under årskurs 5

Master, marina system (MRS)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras 15,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs SG1217 eller SG1220 ska läsas 6,0 hp Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik SG1217 eller SG1220 ska läsas 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Kompletterande information

För Kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmrsm/ht10/

Årskurs 5

Kompletterande information

För fullständig kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmrsm/ht10/

Master, industriell produktion (PRM)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1001 Tillverkningsteknik 6,0 hp Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp Grundnivå
MG101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras 15,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MG2020 Modulindelning av produkter Profilen Produktionsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering, projektkurs Profilen Industriella IT-system 6,0 hp Avancerad nivå
MG2032 Automatiseringsteknik, fortsättningskurs 1 Profilen Produktionsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
MG2033 Kvalitet Profilen Produktionsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
MG2035 PDM/PLM - Product Data Management/Product Lifecycle Management Profilen Industriella IT-system 6,0 hp Avancerad nivå
MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM Profilen Industriella IT-system 6,0 hp Avancerad nivå
MG2209 Advanced Manufacturing Processes Profilen Produktionsutveckling 11,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

En av profilerna ska läsas:

 • Produktionsutveckling
 • Industriella IT-system

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MG2026 Integration av industriella IT-system Spåret Industriella IT-system 6,0 hp Avancerad nivå
MG2038 Digitala fabriker Spåret Industriella IT-system 6,0 hp Avancerad nivå
MG2209 Advanced Manufacturing Processes Spåret Production Engineering and Management 11,5 hp Avancerad nivå
MG2210 Advanced Metrology Spåret Production Engineering and Management: MG2210 eller MG2212 11,5 hp Avancerad nivå
MG2211 Supply Chain Management Spåret Production Engineering and Management 11,0 hp Avancerad nivå
MG2212 Strategic Maintenance Systems Spåret Production Engineering and Management: MG2210 eller MG2212 11,0 hp Avancerad nivå

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp Grundnivå
MJ140X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras 15,0 hp Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2410 Energy Management 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2413 Energi och miljö 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik Ska läsas i årskurs 3 eller 4 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs Profil Kraftproduktion 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö Profil Energianvändning 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2423 Tillämpad kyl- och värmepumpteknik Profil Energianvändning 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi Profil Kraftproduktion 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

En av profilerna ska följas:

 • Energianvändning
 • Kraftproduktion
 • Solenergi (Ges av Högskolan Dalarna)

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (16,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp Avancerad nivå
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2440 Mätteknik 3,0 hp Avancerad nivå

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå
MJ2611 Introduction Industrial Ecology 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2613 Hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2651 Ekologi, fortsättningskurs 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2652 Miljökonsekvenser av tekniska system och processer 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2663 Miljömanagement 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2680 Miljösystemanalys 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2694 Ekologisk ekonomi 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2630 Avfallshantering, fortsättningskurs 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2653 Miljökonsekvensstudier, fortsättningskurs II 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2670 Riskmanagement 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

För examen måste minst 3 av de i programmet villkorligt valfria kurserna läsas varav minst en av kurserna MJ2653, MJ2641, MJ2681 eller MJ2664 måste ingå.

Villkorligt valbara kurser under årskurs 5:

MJ2641, MJ2681, MJ2674, MJ2664, MJ2635 och MJ2693 

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2673 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2635 Miljömodellering: Introduktion med applikationsexempel 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2641 Cleaner Production II 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2664 Miljömanagement II, fördjupningskurs 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2681 Tillämpad miljösystemanalys II 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 3 av de villkorligt valbara kurserna inom mastern måste läsas varav minst en av MJ2641, MJ2681 eller MJ2664

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras 15,0 hp Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Kompletterande information

För kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht10/

Årskurs 5

Kompletterande information

Komplett kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht10/

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras 15,0 hp Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Kompletterande information

För kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht10/

Årskurs 5

Kompletterande information

Komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht10/

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp Grundnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras 15,0 hp Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp Grundnivå
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 4

Kompletterande information

För kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht10/

Årskurs 5

Kompletterande information

Komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht10/