Senast ändrad: 2011-05-09
Godkänd: 2011-05-09

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng vilket motsvarar 5 år heltidsstudier.

Utbildningens nivå är i huvudsak på grundnivå de tre första åren och avancerad nivå i huvudsak de två sista åren.
Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

 • Flyg- och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi
 • Industriell produktion
 • Industriell produktutveckling
 • Integrerad produktdesign
 • Kärnenergiteknik
 • Marina system
 • Teknisk mekanik
 • Teknik och hållbar utveckling

Undervisningen på grundnivå är i huvudsak på svenska, vissa kurser och kursmoment undervisas på engelska.

Undervisningen på avancerad nivå är i huvudsak på engelska.