Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (CMAST), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ1102 Maskinteknik 10,0
SF1624 Algebra och geometri 7,5 7,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 2,5 5,0
DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 2,0 3,0 4,0
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 7,5
SG1130 Mekanik I 9,0 4,0 5,0
SK1112 Fysik I 9,0 9,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1611 Introduktionskurs i matematik I
Kursen ges under mottagningsperioden i augusti
1,5