Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (CMAST), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 3,0 3,0
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 3,0 3,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 eller SG1220 måste läsas
6,0 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1217 eller SG1220 måste läsas
6,0 6,0

Master, fordonsteknik (FOR)

Master, industriell ekonomi (INE)

Utöver kurserna i listan ska du även läsa en teknisk kurs!

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MG101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 3,0 3,0
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 3,0 3,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 6,0

Spår, Integrerad produktutveckling (IPDB)

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 3,0 3,0
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 3,0 3,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
MF103X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 7,5 7,5
MF2018 Tribologi 6,0 6,0

Spår, mekatronik (IPUC)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 3,0 3,0
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 3,0 3,0
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs
Kan läsas i P1 eller P2
6,0 6,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 6,0 3,0
MF106X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 7,5 7,5

Master, marina system (MRS)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 3,0 3,0
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 3,0 3,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 eller SG1220 ska läsas
6,0 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1217 eller SG1220 ska läsas
6,0 6,0

Master, matematik (MTH)

En teknikkurs måste läsas om minst 6 hp.

Ett examensarbete inom maskinteknik, grundnivå, 15 hp måste göras.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1632 Kompletteringskurs i differentialekvationer och transformer
För spåren Beräkningsmatematik och Optimeringslära
3,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs
För spåret Finansiell matematik
3,0

Master, kärnenergiteknik (NEE)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 3,0 3,0
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 3,0 3,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Kärnenergiteknik har inget eget examensarbete, välj fritt bland alla
15,0 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 eller SG1220 ska läsas
6,0 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1217 eller SG1220 ska läsas
6,0 6,0

Master, industriell produktion (PRM)

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 3,0 3,0
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 3,0 3,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 6,0
MJ140X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Ska läsas i årskurs 3 eller årskurs 4
6,0 3,0 3,0

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 3,0 3,0
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 3,0 3,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
MJ2611 Introduction Industrial Ecology 6,0 6,0
MJ2613 Hållbar utveckling 6,0 6,0
MJ150X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 6,0 9,0

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 3,0 3,0
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 3,0 3,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 7,5 7,5

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 3,0 3,0
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 3,0 3,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 6,0
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 7,5 7,5

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 6,0
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 3,0 3,0
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 3,0 3,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 7,5 7,5