Årskurs 4

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (CMAST), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

För komplett kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/taeem/ht11/

Master, fordonsteknik (FOR)

Komplett kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tform/ht11/

Master, industriell ekonomi (INE)

Under årskurs 4 och 5 skall du läsa minst 18 hp tekniska kurser på avancerad nivå.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2064 Finansiell styrning i industriföretag 6,0 6,0
ME2501 Perspektiv på Industrial Management 6,0 6,0
ME2065 Produktion och Supply Chains 6,0 6,0
ME2067 Industriell omvandling och teknisk förändring (ITTEC) 6,0 6,0
ME2066 Strategi och industriell marknadsföring 6,0 6,0

Spår, industriell design (IPDA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik 9,0
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 6,0
MF2041 Industriell design adaptivkurs 6,0 3,0 3,0
MF2060 Industriell design högre kurs, del 1 12,0 1,5 1,5 6,0 3,0
MF2032 Eco Design 6,0 6,0
MF2033 Material, miljö och ekonomi
ca 75& närvaro
6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2006 Innovativ konstruktion II
MF2006 eller MF2005
6,0 6,0
MF2038 Tjänstedesign
MF2037 eller MF2038 ska läsas under åk 4 eller 5. ca 80% närvaro
6,0 6,0
MF2005 Innovativ konstruktion I
MF2006 eller MF2005
12,0 6,0 6,0
MF2037 Människa produktinteraktion
MF2037 eller MF2038 ska läsas under åk 4 eller 5. ca 80% närvaro
6,0 6,0

Spår, Integrerad produktutveckling (IPDB)

2 av de villkorligt valbara kurserna ska läsas under årskurs 4 eller 5

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik 9,0
MF2032 Eco Design
ca 80% närvaro krävs
6,0 6,0
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 6,0
MF2034 Integrerad produktutveckling 6,0 4,5 1,5
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0 8,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0 6,0
MF2038 Tjänstedesign
ca 80% närvaro krävs
6,0 6,0
MF2046 Produktinnovation 6,0 6,0
MG2020 Modulindelning av produkter 6,0 6,0
MF2023 Industridesign 6,0 6,0

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 6,0 6,0
SD2222 Fordonskomponenter 8,0 8,0
MF2048 Förbränningsmotorteknik 2 9,0 4,5 4,5
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik 9,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning
Profil 3: Mekatronik alternativ 1
9,0
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem
Profil 2: Energi och miljö
7,5 7,5
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering
Profil 1: Maskinkonstruktion
6,0 6,0
MF2042 Inbyggda system för Mekatronik, I
Profil 3: Mekatronik alternativ 2
6,0 6,0
SG2218 Turbulens
Profil 4: Strömningsmekanik
7,5 5,0 2,5
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Profil 1: Maskinkonstruktion
6,0 6,0
MF2010 Komponentkonstruktion
Profil 1: Maskinkonstruktion
6,0 6,0
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar
Profil 4: Strömningsmekanik
7,5 7,5
MF2018 Tribologi
Profil 1: Maskinkonstruktion
6,0 6,0
MF2044 Inbyggda system för mekatronik, II
Profil 3: Mekatronik alternativ 2
6,0 6,0
SG2215 Kompressibel strömning
Profil 4: Strömningsmekanik
7,5 7,5
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs
Profil 3: Mekatronik alternativ 1
6,0
KE2170 Bränslecellen
Profil 2: Energi och miljö
6,0

Master, marina system (MRS)

Komplett kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmrsm/ht11/

Master, matematik (MTH)

Endast följande spår leder till civilingenjörsexamen i maskinteknik:

  • Finansiell matematik
  • Beräkningsmatematik
  • Optimeringslära

Du ska också läsa MINST 18 hp tekniska kurser på avancerad nivå.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DN2221 Tillämpade numeriska metoder, del 1 6,0
DN2222 Tillämpade numeriska metoder, del 2 3,0
SF1841 Optimization 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5

Master, kärnenergiteknik (NEE)

Master, industriell produktion (PRM)

Studenten ska välja mellan följande spår:

  • Industriella IT-system
  • Produktionsutveckling
  • Production Engineering and Management
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6,0 6,0
MG2104 Tillverkningsteknik- och planering
Spåret Production Engineering and Management
7,5 7,5
ME2053 Logistik & Supply Chain Management
Spåret Produktionsutveckling
6,0 6,0
MG2032 Automatiseringsteknik, fortsättningskurs 1
Spåret Produktionsutveckling
6,0 6,0
MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering, projektkurs
Spåret Industriella IT-system
6,0 3,0 3,0
MG2130 Modellering och simulering av industriella processer 9,0 3,0 6,0
MG2020 Modulindelning av produkter
Spåret Produktionsutveckling
6,0 6,0
MG2035 PDM/PLM - Product Data Management/Product Lifecycle Management
Spåret Industriella IT-system
6,0 6,0
MG2203 Process Control and Management
Spåret Production Engineering and Management
9,0 4,5 4,5
MG2031 Tillverkningsteknik, fortsättningskurs II
Spåret Produktionsutveckling
6,0 6,0
MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM
Spåret Industriella IT-system
6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning
MG2028 eller MG2128
6,0 2,0 4,0
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg industriell produktframtagning, större kurs
MG2028 eller MG2128
7,5 3,5 4,0
MG2202 Kvalitet
Spåret Produktionsutveckling och Production Engineering Management: MG2033 eller MG2202
9,0 3,0 3,0 3,0
MG2033 Kvalitet
Spåret Produktionsutveckling och Production Engineering Management: MG2033 eller MG2202
6,0 3,0 3,0

Master, hållbar energiteknik (SUE)

En av MJ2411, MJ2413 och MJ2429 ska läsas

Ett av följande spår ska läsas:

  • Energianvändning
  • Kraftproduktion
  • Solenergi (Ges av Högskolan dalarna, HDa)
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 5,0 4,0
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 4,5 4,5
MJ2410 Energy Management 6,0 3,0 3,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Kan läsas i årskurs 3 eller 4
6,0 3,0 3,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2411 Förnybar energi
En av MJ2411, MJ2413 och MJ2429
6,0 6,0
MJ2413 Energi och miljö
En av MJ2411, MJ2413 och MJ2429
6,0 3,0 3,0
MJ2429 Strömningsmaskiner
En av MJ2411, MJ2413 och MJ2429
6,0 3,0 3,0
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs
Spåret Kraftproduktion: MJ2412 eller MJ2430
6,0 6,0
MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö
Spåret Energianvändning
6,0 6,0
MJ2430 Termiska strömningsmaskiner
Spåret Kraftproduktion: MJ2412 eller MJ2430
6,0 6,0
MJ2423 Tillämpad kyl- och värmepumpteknik
Spåret Energianvändning
6,0 3,0 3,0
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi
Spåret Kraftproduktion
6,0 3,0 3,0

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2651 Ekologi, fortsättningskurs 6,0 6,0
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 6,0 3,0
MJ2652 Miljökonsekvenser av tekniska system och processer 6,0 3,0 3,0
MJ2680 Miljösystemanalys 6,0 6,0
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 6,0
MJ2663 Miljömanagement 6,0 6,0
MJ2694 Ekologisk ekonomi 6,0 3,0 3,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2630 Avfallshantering, fortsättningskurs
MJ2670 eller MJ2630 ska läsas
6,0 6,0
MJ2670 Riskmanagement
MJ2670 eller MJ2630 ska läsas
6,0 6,0

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Fullständig kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht11/

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Fullständig kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht11/