Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Kurser (AEE)

För komplett kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/taeem/ht11/

Master, fordonsteknik (FOR)

Kurser (FOR)

För komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tform/ht11/

Master, industriell ekonomi (INE)

Kurser (INE)

Minst 18 hp teknikkurser på avancerad nivå ska läsas under årskurs 4-5

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5
ME2502 Förändringsprojekt inom Industrial Management 12,0 hp 6,0 6,0
ME2069 Ledning av forskning och innovation 6,0 hp 6,0

Spår, industriell design (IPDA)

Kurser (IPDA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik 6hp under årskurs 1 och 3 hp under årskurs 2 9,0 hp
MF2038 Tjänstedesign Kan endast läsas under årkurs 4 6,0 hp 6,0
MF2062 Industriell design projektkurs 6,0 hp 3,0 3,0
MF2037 Människa produktinteraktion 6,0 hp 6,0

Spår, Integrerad produktutveckling (IPDB)

Kurser (IPDB)

2 av de villkorligt valbara kurserna ska läsas under årskurs 4 eller 5:

MG2020
MF2023 (EJ CDEPR)
MF2006
MF2038
MF2046

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik 6hp under årskurs 1 och 3 hp under årskurs 2 9,0 hp
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0 hp 8,0 8,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0 hp
MF2023 Industridesign 6,0 hp
MF2038 Tjänstedesign 6,0 hp
MG2020 Modulindelning av produkter 6,0 hp

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Kurser (IPUA)

Du ska läsa en av profilerna:

  • Maskinkonstruktion
  • Energi och miljö
  • Mekatronik, alternativ 1
  • Mekatronik, alternativ 2
  • Strömningsmekanik

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2064 Förbränningsmotorteknik högre kurs 3hp under årskurs 4 + 12hp under årskurs 5 15,0 hp 3,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2411 Förnybar energi Energi och miljö 6,0 hp 6,0
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem Mekatronik 7,5 hp 7,5

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Kurser (IPUB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2004 Maskinkonstruktion, högre kurs 6 hp i årskurs 4 + 12 hp i årskurs 5 18,0 hp
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik 6 hp under årskurs 4 och 3 hp under årskurs 5 9,0 hp
MF2032 Eco Design 6,0 hp 6,0

Spår, mekatronik (IPUC)

Kurser (IPUC)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik 6 hp under årskurs 4 och 3 hp under årskurs 5 9,0 hp
MF2059 Mekatronik högre kurs, hösttermin 15,0 hp

Master, marina system (MRS)

Kurser (MRS)

För komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmrsm/ht11/

Master, matematik (MTH)

Kurser (MTH)

Complete course list:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmthm/ht11/?l=en_UK

Master, kärnenergiteknik (NEE)

Kurser (NEE)

För komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tneem/ht11/

Master, industriell produktion (PRM)

Kurser (PRM)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 3,5 4,0
MG2027 Industriell produktion - projektkurs 6,0 hp 1,5 4,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG2009 Avancerad tillverkningsteknik Profil Produktionsutveckling: MG2009 eller MG2109 ska läsas 6,0 hp 6,0
MG2038 Digitala fabriker Profil Industriella IT-system 6,0 hp 6,0
MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs Profil Produktionsutveckling: MG2009 eller MG2109 ska läsas. Profil Production engineering and management: MG2109 eller MG2110 ska läsas. 9,0 hp 3,0 6,0
MG2110 Avancerad mätteknik Profil Production engineering and management. MG2109 eller MG2110 ska läsas. 9,0 hp 6,0 3,0
ME2053 Logistik & Supply Chain Management Profil Production engineering and management 6,0 hp 6,0
MG2026 Integration av industriella IT-system Profil Industriella IT-system 6,0 hp

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Kurser (SUE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp 4,5
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2440 Mätteknik 3,0 hp 3,0

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Kurser (SUT)

Minst 3 av de villkorligt valbara kurserna i årskurs 1 och 2 måste väljas, varav minst en av:

  • MJ2641
  • MJ2681
  • MJ2664

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2673 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2635 Miljömodellering: Introduktion med applikationsexempel 6,0 hp
MJ2641 Cleaner Production II 6,0 hp
MJ2664 Miljömanagement II, fördjupningskurs 6,0 hp
MJ2681 Tillämpad miljösystemanalys II 6,0 hp

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Kurser (TEMA)

Komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht11/

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Kurser (TEMB)

Komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht11/

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)

Kurser (TEMC)

Komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht11/