Årskurs 5

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (CMAST), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

För komplett kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/taeem/ht11/

Master, fordonsteknik (FOR)

För komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tform/ht11/

Master, industriell ekonomi (INE)

Minst 18 hp teknikkurser på avancerad nivå ska läsas under årskurs 4-5

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5
ME2502 Förändringsprojekt inom Industrial Management 12,0 6,0 6,0
ME2069 Ledning av forskning och innovation 6,0 6,0

Spår, industriell design (IPDA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
6hp under årskurs 1 och 3 hp under årskurs 2
9,0
MF2038 Tjänstedesign
Kan endast läsas under årkurs 4
6,0 6,0
MF2062 Industriell design projektkurs 6,0 3,0 3,0
MF2037 Människa produktinteraktion 6,0 6,0

Spår, Integrerad produktutveckling (IPDB)

2 av de villkorligt valbara kurserna ska läsas under årskurs 4 eller 5:

MG2020
MF2023 (EJ CDEPR)
MF2006
MF2038
MF2046

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
6hp under årskurs 1 och 3 hp under årskurs 2
9,0
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0 8,0 8,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0
MF2023 Industridesign 6,0
MF2038 Tjänstedesign 6,0
MG2020 Modulindelning av produkter 6,0

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Du ska läsa en av profilerna:

  • Maskinkonstruktion
  • Energi och miljö
  • Mekatronik, alternativ 1
  • Mekatronik, alternativ 2
  • Strömningsmekanik
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2064 Förbränningsmotorteknik högre kurs
3hp under årskurs 4 + 12hp under årskurs 5
15,0 3,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2411 Förnybar energi
Energi och miljö
6,0 6,0
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem
Mekatronik
7,5 7,5

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2004 Maskinkonstruktion, högre kurs
6 hp i årskurs 4 + 12 hp i årskurs 5
18,0
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
6 hp under årskurs 4 och 3 hp under årskurs 5
9,0
MF2032 Eco Design 6,0 6,0

Spår, mekatronik (IPUC)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
6 hp under årskurs 4 och 3 hp under årskurs 5
9,0
MF2059 Mekatronik högre kurs, hösttermin 15,0

Master, marina system (MRS)

För komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmrsm/ht11/

Master, matematik (MTH)

Complete course list:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmthm/ht11/?l=en_UK

Master, kärnenergiteknik (NEE)

För komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tneem/ht11/

Master, industriell produktion (PRM)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 3,5 4,0
MG2027 Industriell produktion - projektkurs 6,0 1,5 4,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MG2009 Avancerad tillverkningsteknik
Profil Produktionsutveckling: MG2009 eller MG2109 ska läsas
6,0 6,0
MG2038 Digitala fabriker
Profil Industriella IT-system
6,0 6,0
MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs
Profil Produktionsutveckling: MG2009 eller MG2109 ska läsas. Profil Production engineering and management: MG2109 eller MG2110 ska läsas.
9,0 3,0 6,0
MG2110 Avancerad mätteknik
Profil Production engineering and management. MG2109 eller MG2110 ska läsas.
9,0 6,0 3,0
ME2053 Logistik & Supply Chain Management
Profil Production engineering and management
6,0 6,0
MG2026 Integration av industriella IT-system
Profil Industriella IT-system
6,0

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Minst 3 av de villkorligt valbara kurserna i årskurs 1 och 2 måste väljas, varav minst en av:

  • MJ2641
  • MJ2681
  • MJ2664
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2673 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2635 Miljömodellering: Introduktion med applikationsexempel 6,0
MJ2641 Cleaner Production II 6,0
MJ2664 Miljömanagement II, fördjupningskurs 6,0
MJ2681 Tillämpad miljösystemanalys II 6,0

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht11/

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht11/

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)

Komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht11/