Årskurs 5

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (CMAST), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

För komplett kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/taeem/ht11/

För komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tform/ht11/

Minst 18 hp teknikkurser på avancerad nivå ska läsas under årskurs 4-5

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5
ME2502 Förändringsprojekt inom Industrial Management 12,0 hp 6,0 6,0
ME2069 Ledning av forskning och innovation 6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
6hp under årskurs 1 och 3 hp under årskurs 2
9,0 hp
MF2038 Tjänstedesign
Kan endast läsas under årkurs 4
6,0 hp 6,0
MF2062 Industriell design projektkurs 6,0 hp 3,0 3,0
MF2037 Människa produktinteraktion 6,0 hp 6,0

2 av de villkorligt valbara kurserna ska läsas under årskurs 4 eller 5:

MG2020
MF2023 (EJ CDEPR)
MF2006
MF2038
MF2046

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
6hp under årskurs 1 och 3 hp under årskurs 2
9,0 hp
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0 hp 8,0 8,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0 hp
MF2023 Industridesign 6,0 hp
MF2038 Tjänstedesign 6,0 hp
MG2020 Modulindelning av produkter 6,0 hp

Du ska läsa en av profilerna:

  • Maskinkonstruktion
  • Energi och miljö
  • Mekatronik, alternativ 1
  • Mekatronik, alternativ 2
  • Strömningsmekanik
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2064 Förbränningsmotorteknik högre kurs
3hp under årskurs 4 + 12hp under årskurs 5
15,0 hp 3,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2411 Förnybar energi
Energi och miljö
6,0 hp 6,0
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem
Mekatronik
7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2004 Maskinkonstruktion, högre kurs
6 hp i årskurs 4 + 12 hp i årskurs 5
18,0 hp
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
6 hp under årskurs 4 och 3 hp under årskurs 5
9,0 hp
MF2032 Eco Design 6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
6 hp under årskurs 4 och 3 hp under årskurs 5
9,0 hp
MF2059 Mekatronik högre kurs, hösttermin 15,0 hp

För komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmrsm/ht11/

Complete course list:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmthm/ht11/?l=en_UK

För komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tneem/ht11/

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 3,5 4,0
MG2027 Industriell produktion - projektkurs 6,0 hp 1,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2009 Avancerad tillverkningsteknik
Profil Produktionsutveckling: MG2009 eller MG2109 ska läsas
6,0 hp 6,0
MG2038 Digitala fabriker
Profil Industriella IT-system
6,0 hp 6,0
MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs
Profil Produktionsutveckling: MG2009 eller MG2109 ska läsas. Profil Production engineering and management: MG2109 eller MG2110 ska läsas.
9,0 hp 3,0 6,0
MG2110 Avancerad mätteknik
Profil Production engineering and management. MG2109 eller MG2110 ska läsas.
9,0 hp 6,0 3,0
ME2053 Logistik & Supply Chain Management
Profil Production engineering and management
6,0 hp 6,0
MG2026 Integration av industriella IT-system
Profil Industriella IT-system
6,0 hp

Minst 3 av de villkorligt valbara kurserna i årskurs 1 och 2 måste väljas, varav minst en av:

  • MJ2641
  • MJ2681
  • MJ2664
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2673 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2635 Miljömodellering: Introduktion med applikationsexempel 6,0 hp
MJ2641 Cleaner Production II 6,0 hp
MJ2664 Miljömanagement II, fördjupningskurs 6,0 hp
MJ2681 Tillämpad miljösystemanalys II 6,0 hp

Komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht11/

Komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht11/

Komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht11/