Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (CMAST), Utbildningsplan för kull HT2008

Senast ändrad: 2013-04-17
Godkänd: 2013-04-17

För att studera på KTH krävs det grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessutom måste följande särskilda behörighetskrav uppfyllas till KTHs civilingenjörsutbildningar: Matematik kurs D, Fysik kurs B och Kemi kurs A eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3. Andra studier eller arbetslivserfarenhet bedöms utifrån den reella kompetens som åberopas. 

I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk. intra.kth.se/regelverk