Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (CMAST), Utbildningsplan för kull HT2008

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (59,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 Grundnivå
MJ1102 Maskinteknik 10,0 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
SG1130 Mekanik I 9,0 Grundnivå
SK1112 Fysik I 9,0 Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I
Kursen ges under mottagningsperioden i augusti
1,5 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1044 Maskinkomponenter 6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion 6,0 Grundnivå
MH1004 Materiallära 6,0 Grundnivå
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 Grundnivå
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 Grundnivå
SG1140 Mekanik II 6,0 Grundnivå

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 Grundnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1217 eller SG1220 måste läsas
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 eller SG1220 måste läsas
6,0 Grundnivå

Årskurs 4

Kompletterande information

För komplett kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/taeem/ht11/

Årskurs 5

Kompletterande information

För komplett kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/taeem/ht11/

Master, fordonsteknik (FOR)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 Grundnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 Grundnivå

Årskurs 4

Kompletterande information

Komplett kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tform/ht11/

Årskurs 5

Kompletterande information

För komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tform/ht11/

Master, industriell ekonomi (INE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 Avancerad nivå
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 Avancerad nivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MG101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Utöver kurserna i listan ska du även läsa en teknisk kurs!

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME2064 Finansiell styrning i industriföretag 6,0 Avancerad nivå
ME2065 Produktion och Supply Chains 6,0 Avancerad nivå
ME2066 Strategi och industriell marknadsföring 6,0 Avancerad nivå
ME2067 Industriell omvandling och teknisk förändring (ITTEC) 6,0 Avancerad nivå
ME2501 Perspektiv på Industrial Management 6,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Under årskurs 4 och 5 skall du läsa minst 18 hp tekniska kurser på avancerad nivå.

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (25,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 Avancerad nivå
ME2069 Ledning av forskning och innovation 6,0 Avancerad nivå
ME2502 Förändringsprojekt inom Industrial Management 12,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 18 hp teknikkurser på avancerad nivå ska läsas under årskurs 4-5

Spår, industriell design (IPDA)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 Grundnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II 6,0 Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF103X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
MF106X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
MF111X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
MG101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
MJ140X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
MJ150X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete i maskinteknik, grundnivå, 15 hp, måste göras 

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 Avancerad nivå
MF2032 Eco Design 6,0 Avancerad nivå
MF2033 Material, miljö och ekonomi
ca 75& närvaro
6,0 Avancerad nivå
MF2041 Industriell design adaptivkurs 6,0 Avancerad nivå
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik 9,0 Avancerad nivå
MF2060 Industriell design högre kurs, del 1 12,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF2005 Innovativ konstruktion I
MF2006 eller MF2005
12,0 Avancerad nivå
MF2006 Innovativ konstruktion II
MF2006 eller MF2005
6,0 Avancerad nivå
MF2037 Människa produktinteraktion
MF2037 eller MF2038 ska läsas under åk 4 eller 5. ca 80% närvaro
6,0 Avancerad nivå
MF2038 Tjänstedesign
MF2037 eller MF2038 ska läsas under åk 4 eller 5. ca 80% närvaro
6,0 Avancerad nivå

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (27,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF2037 Människa produktinteraktion 6,0 Avancerad nivå
MF2038 Tjänstedesign
Kan endast läsas under årkurs 4
6,0 Avancerad nivå
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
6hp under årskurs 1 och 3 hp under årskurs 2
9,0 Avancerad nivå
MF2062 Industriell design projektkurs 6,0 Avancerad nivå

Spår, Integrerad produktutveckling (IPDB)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 Grundnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 Avancerad nivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MF111X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 Avancerad nivå
MF2032 Eco Design
ca 80% närvaro krävs
6,0 Avancerad nivå
MF2034 Integrerad produktutveckling 6,0 Avancerad nivå
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0 Avancerad nivå
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik 9,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0 Avancerad nivå
MF2023 Industridesign 6,0 Avancerad nivå
MF2038 Tjänstedesign
ca 80% närvaro krävs
6,0 Avancerad nivå
MF2046 Produktinnovation 6,0 Avancerad nivå
MG2020 Modulindelning av produkter 6,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

2 av de villkorligt valbara kurserna ska läsas under årskurs 4 eller 5

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0 Avancerad nivå
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
6hp under årskurs 1 och 3 hp under årskurs 2
9,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0 Avancerad nivå
MF2023 Industridesign 6,0 Avancerad nivå
MF2038 Tjänstedesign 6,0 Avancerad nivå
MG2020 Modulindelning av produkter 6,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

2 av de villkorligt valbara kurserna ska läsas under årskurs 4 eller 5:

MG2020
MF2023 (EJ CDEPR)
MF2006
MF2038
MF2046

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF103X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
MF106X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
MF111X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
MG101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
MJ140X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
MJ150X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1217 eller SG1220 ska läsas
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 eller SG1220 ska läsas
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom Maskinteknik, grundnivå, 15 måste göras.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (32,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik 9,0 Avancerad nivå
MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 6,0 Avancerad nivå
MF2048 Förbränningsmotorteknik 2 9,0 Avancerad nivå
SD2222 Fordonskomponenter 8,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem
Profil 2: Energi och miljö
7,5 Avancerad nivå
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs
Profil 3: Mekatronik alternativ 1
6,0 Grundnivå
KE2170 Bränslecellen
Profil 2: Energi och miljö
6,0 Avancerad nivå
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Profil 1: Maskinkonstruktion
6,0 Grundnivå
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning
Profil 3: Mekatronik alternativ 1
9,0 Avancerad nivå
MF2010 Komponentkonstruktion
Profil 1: Maskinkonstruktion
6,0 Avancerad nivå
MF2018 Tribologi
Profil 1: Maskinkonstruktion
6,0 Avancerad nivå
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering
Profil 1: Maskinkonstruktion
6,0 Avancerad nivå
MF2042 Inbyggda system för Mekatronik, I
Profil 3: Mekatronik alternativ 2
6,0 Avancerad nivå
MF2044 Inbyggda system för mekatronik, II
Profil 3: Mekatronik alternativ 2
6,0 Avancerad nivå
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar
Profil 4: Strömningsmekanik
7,5 Avancerad nivå
SG2215 Kompressibel strömning
Profil 4: Strömningsmekanik
7,5 Avancerad nivå
SG2218 Turbulens
Profil 4: Strömningsmekanik
7,5 Avancerad nivå

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF2064 Förbränningsmotorteknik högre kurs
3hp under årskurs 4 + 12hp under årskurs 5
15,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem
Mekatronik
7,5 Avancerad nivå
MJ2411 Förnybar energi
Energi och miljö
6,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Du ska läsa en av profilerna:

 • Maskinkonstruktion
 • Energi och miljö
 • Mekatronik, alternativ 1
 • Mekatronik, alternativ 2
 • Strömningsmekanik

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF103X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MF2018 Tribologi 6,0 Avancerad nivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF2004 Maskinkonstruktion, högre kurs 18,0 Avancerad nivå
MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0 Avancerad nivå
MF2010 Komponentkonstruktion 6,0 Avancerad nivå
MF2011 Systemkonstruktion 9,0 Avancerad nivå
MF2024 Robust konstruktion 6,0 Avancerad nivå
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 Avancerad nivå
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik 9,0 Avancerad nivå

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF2004 Maskinkonstruktion, högre kurs
6 hp i årskurs 4 + 12 hp i årskurs 5
18,0 Avancerad nivå
MF2032 Eco Design 6,0 Avancerad nivå
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
6 hp under årskurs 4 och 3 hp under årskurs 5
9,0 Avancerad nivå

Spår, mekatronik (IPUC)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (48,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs
Kan läsas i P1 eller P2
6,0 Grundnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MF106X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (52,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 Avancerad nivå
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 Avancerad nivå
MF2042 Inbyggda system för Mekatronik, I 6,0 Avancerad nivå
MF2043 Robust mekatronik 6,0 Avancerad nivå
MF2044 Inbyggda system för mekatronik, II 6,0 Avancerad nivå
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik 9,0 Avancerad nivå
MF2057 Introduktion till mekatronikspåret 1,0 Avancerad nivå
MF2058 Mekatronik, högre kurs vårterminen 9,0 Avancerad nivå

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
6 hp under årskurs 4 och 3 hp under årskurs 5
9,0 Avancerad nivå
MF2059 Mekatronik högre kurs, hösttermin 15,0 Avancerad nivå

Master, marina system (MRS)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 Grundnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1217 eller SG1220 ska läsas
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 eller SG1220 ska läsas
6,0 Grundnivå

Årskurs 4

Kompletterande information

Komplett kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmrsm/ht11/

Årskurs 5

Kompletterande information

För komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmrsm/ht11/

Master, matematik (MTH)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF1632 Kompletteringskurs i differentialekvationer och transformer
För spåren Beräkningsmatematik och Optimeringslära
3,0 Grundnivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs
För spåret Finansiell matematik
3,0 Grundnivå

Kompletterande information

En teknikkurs måste läsas om minst 6 hp.

Ett examensarbete inom maskinteknik, grundnivå, 15 hp måste göras.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DN2221 Tillämpade numeriska metoder, del 1 6,0 Avancerad nivå
DN2222 Tillämpade numeriska metoder, del 2 3,0 Avancerad nivå
SF1841 Optimization 6,0 Grundnivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Endast följande spår leder till civilingenjörsexamen i maskinteknik:

 • Finansiell matematik
 • Beräkningsmatematik
 • Optimeringslära

Du ska också läsa MINST 18 hp tekniska kurser på avancerad nivå.

Årskurs 5

Kompletterande information

Complete course list:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmthm/ht11/?l=en_UK

Master, kärnenergiteknik (NEE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 Grundnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Kärnenergiteknik har inget eget examensarbete, välj fritt bland alla
15,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1217 eller SG1220 ska läsas
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 eller SG1220 ska läsas
6,0 Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (38,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 Avancerad nivå
SH2600 Reaktorfysik, större kurs 9,0 Avancerad nivå
SH2603 Strålskydd, dosimetri och detektorer 6,0 Avancerad nivå
SH2702 Reaktorteknologi 8,0 Avancerad nivå
SH2773 Kärnkraftsäkerhet 6,0 Avancerad nivå

Årskurs 5

Kompletterande information

För komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tneem/ht11/

Master, industriell produktion (PRM)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MG1001 Tillverkningsteknik 6,0 Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MG101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (73,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME2053 Logistik & Supply Chain Management
Spåret Produktionsutveckling
6,0 Avancerad nivå
MG2020 Modulindelning av produkter
Spåret Produktionsutveckling
6,0 Avancerad nivå
MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering, projektkurs
Spåret Industriella IT-system
6,0 Avancerad nivå
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6,0 Avancerad nivå
MG2031 Tillverkningsteknik, fortsättningskurs II
Spåret Produktionsutveckling
6,0 Avancerad nivå
MG2032 Automatiseringsteknik, fortsättningskurs 1
Spåret Produktionsutveckling
6,0 Avancerad nivå
MG2035 PDM/PLM - Product Data Management/Product Lifecycle Management
Spåret Industriella IT-system
6,0 Avancerad nivå
MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM
Spåret Industriella IT-system
6,0 Avancerad nivå
MG2104 Tillverkningsteknik- och planering
Spåret Production Engineering and Management
7,5 Avancerad nivå
MG2130 Modellering och simulering av industriella processer 9,0 Avancerad nivå
MG2203 Process Control and Management
Spåret Production Engineering and Management
9,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning
MG2028 eller MG2128
6,0 Avancerad nivå
MG2033 Kvalitet
Spåret Produktionsutveckling och Production Engineering Management: MG2033 eller MG2202
6,0 Avancerad nivå
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg industriell produktframtagning, större kurs
MG2028 eller MG2128
7,5 Avancerad nivå
MG2202 Kvalitet
Spåret Produktionsutveckling och Production Engineering Management: MG2033 eller MG2202
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Studenten ska välja mellan följande spår:

 • Industriella IT-system
 • Produktionsutveckling
 • Production Engineering and Management

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (13,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 Avancerad nivå
MG2027 Industriell produktion - projektkurs 6,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME2053 Logistik & Supply Chain Management
Profil Production engineering and management
6,0 Avancerad nivå
MG2009 Avancerad tillverkningsteknik
Profil Produktionsutveckling: MG2009 eller MG2109 ska läsas
6,0 Avancerad nivå
MG2026 Integration av industriella IT-system
Profil Industriella IT-system
6,0 Avancerad nivå
MG2038 Digitala fabriker
Profil Industriella IT-system
6,0 Avancerad nivå
MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs
Profil Produktionsutveckling: MG2009 eller MG2109 ska läsas. Profil Production engineering and management: MG2109 eller MG2110 ska läsas.
9,0 Avancerad nivå
MG2110 Avancerad mätteknik
Profil Production engineering and management. MG2109 eller MG2110 ska läsas.
9,0 Avancerad nivå

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
MJ140X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Ska läsas i årskurs 3 eller årskurs 4
6,0 Avancerad nivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 Avancerad nivå
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 Avancerad nivå
MJ2410 Energy Management 6,0 Avancerad nivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Kan läsas i årskurs 3 eller 4
6,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MJ2411 Förnybar energi
En av MJ2411, MJ2413 och MJ2429
6,0 Avancerad nivå
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs
Spåret Kraftproduktion: MJ2412 eller MJ2430
6,0 Avancerad nivå
MJ2413 Energi och miljö
En av MJ2411, MJ2413 och MJ2429
6,0 Avancerad nivå
MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö
Spåret Energianvändning
6,0 Avancerad nivå
MJ2423 Tillämpad kyl- och värmepumpteknik
Spåret Energianvändning
6,0 Avancerad nivå
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi
Spåret Kraftproduktion
6,0 Avancerad nivå
MJ2429 Strömningsmaskiner
En av MJ2411, MJ2413 och MJ2429
6,0 Avancerad nivå
MJ2430 Termiska strömningsmaskiner
Spåret Kraftproduktion: MJ2412 eller MJ2430
6,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

En av MJ2411, MJ2413 och MJ2429 ska läsas

Ett av följande spår ska läsas:

 • Energianvändning
 • Kraftproduktion
 • Solenergi (Ges av Högskolan dalarna, HDa)

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (16,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 Avancerad nivå
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 Avancerad nivå
MJ2440 Mätteknik 3,0 Avancerad nivå

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 Grundnivå
MJ150X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 Grundnivå
MJ2611 Introduction Industrial Ecology 6,0 Avancerad nivå
MJ2613 Hållbar utveckling 6,0 Avancerad nivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 Avancerad nivå
MJ2651 Ekologi, fortsättningskurs 6,0 Avancerad nivå
MJ2652 Miljökonsekvenser av tekniska system och processer 6,0 Avancerad nivå
MJ2663 Miljömanagement 6,0 Avancerad nivå
MJ2680 Miljösystemanalys 6,0 Avancerad nivå
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 Avancerad nivå
MJ2694 Ekologisk ekonomi 6,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MJ2630 Avfallshantering, fortsättningskurs
MJ2670 eller MJ2630 ska läsas
6,0 Avancerad nivå
MJ2670 Riskmanagement
MJ2670 eller MJ2630 ska läsas
6,0 Avancerad nivå

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MJ2673 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MJ2635 Miljömodellering: Introduktion med applikationsexempel 6,0 Avancerad nivå
MJ2641 Cleaner Production II 6,0 Avancerad nivå
MJ2664 Miljömanagement II, fördjupningskurs 6,0 Avancerad nivå
MJ2681 Tillämpad miljösystemanalys II 6,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 3 av de villkorligt valbara kurserna i årskurs 1 och 2 måste väljas, varav minst en av:

 • MJ2641
 • MJ2681
 • MJ2664

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 Grundnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 Grundnivå

Årskurs 4

Kompletterande information

Fullständig kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht11/

Årskurs 5

Kompletterande information

Komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht11/

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 Grundnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå

Årskurs 4

Kompletterande information

Fullständig kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht11/

Årskurs 5

Kompletterande information

Komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht11/

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 Grundnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett examensarbete inom maskinteknik måste göras
15,0 Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 Grundnivå

Årskurs 4

Årskurs 5

Kompletterande information

Komplett kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht11/