Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (CMAST), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
MJ1102 Maskinteknik 10,0 hp 5,5 4,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 3,0 4,5
DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 hp 2,0 3,0 4,0
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
SG1130 Mekanik I 9,0 hp 4,5 4,5
SK1112 Fysik I 9,0 hp 9,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1611 Introduktionskurs i matematik I
Kursen ges under mottagningsperioden i augusti
1,5 hp