Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Kurser (AEE)

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/taeem/ht12/

Master, fordonsteknik (FOR)

Kurser (FOR)

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tform/ht12/

Master, industriell ekonomi (INE)

Kurser (INE)

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tinem/ht12/

Du ska läsa minst 18 hp teknikkurser på avancerad nivå innan civilingenjörsexamen kan utfärdas.
Du rekommenderas att läsa en av 3 teknikprofiler:
Teknikprofil Konstruktion:
MF2024 Robust proboalistisk konstruktion, 6 hp
MF2011 Systemkonstruktion, 9 hp
En av följande:
MF2031 ECO Design, 6 hp
MF2006 Innovativ konstruktion II, 6 hp
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering, 6 hp
Teknikprofil Energi:
(Behörighetsgivande kurs MF1401 Värmeöverföring, 6hp rekomenderas i åk 3)
MJ2407 Uthållig energianvändning, 9 hp
Alternativ 1:
MJ2380 Energisystemanalys, 9 hp
Alternativ 2:
MJ2422 Termisk komfort och innomhusmiljö, 6 hp
MJ2437 Modellering av energisystem - Energianvändning, 6 hp
Teknikprofil Produktion:
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning, 6 hp
MG2130 Industriell produktion - simulering, 9 hp
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning, 6 hp

Spår, industriell design (IPDA)

Kurser (IPDA)

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tipdm/ht12/

Spår, Integrerad produktutveckling (IPDB)

Kurser (IPDB)

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tipdm/ht12/

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Kurser (IPUA)

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tipum/ht12/

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Kurser (IPUB)

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tipum/ht12/

Spår, mekatronik (IPUC)

Kurser (IPUC)

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista:
http://www.kth.se/student/kurser/program/tipum/ht12/

Master, marina system (MRS)

Kurser (MRS)

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tmrsm/ht12/

Master, matematik (MTH)

Kurser (MTH)

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/TMTHM/HT12/arskurs1

För civilingenjörsexamen krävs att du läser minst 18 hp tekniska kurser på avancerad nivå.

Rekommenderad profil är:

MG2130 Modellering och simulering av industriella processer, 9 hp

MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning, 9 hp.

Master, kärnenergiteknik (NEE)

Kurser (NEE)

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tneem/ht12/

Master, industriell produktion (PRM)

Kurser (PRM)

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tprmm/ht12/

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Kurser (SUE)

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tsuem/ht12/

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Kurser (SUT)

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tsutm/ht12/

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Kurser (TEMA)

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht12/

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Kurser (TEMB)

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht12/

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)

Kurser (TEMC)

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht12/