Senast ändrad: 2014-03-09
Godkänd: 2014-03-09

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng vilket motsvarar 5 år heltidsstudier.

Utbildningens nivå är i huvudsak på grundnivå de tre första åren och avancerad nivå i huvudsak de två sista åren.

Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:
Flyg- och rymdteknik
Fordonsteknik
Hållbar energiteknik
Industriell ekonomi
Industriell produktion
Industriell produktutveckling
Integrerad produktdesign
Kärnenergiteknik
Marina system
Matematik (Spåren Beräkningsmatematik, Matematisk statistik och finansiell matematik, Optimeringslära och systemteori)
Teknisk mekanik
Teknik och hållbar utveckling

Undervisningen på grundnivå är i huvudsak på svenska, vissa kurser och kursmoment undervisas på engelska.
Undervisningen på avancerad är i huvudsak på engelska.