Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Inriktningar

Internationell inriktning, franska (INTF)

Kurser (INTF)

Internationell inriktning för de som läser franska.

Utbytesterminen sker under årskurs 3 under höst- eller vårterminen, beroende på vilket Masterprogram som studenten ska läsa under årskurs 4-5, samt vilket universetet som utbytet sker på.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG1026 Tillverkningsteknik 6,0 hp 6,0
MG1028 Grundläggande 3D-CAD Endast för teknologer från OPEN som påbörjar årskurs 2 på CMAST. 1,5 hp 1,5
LS1433 Franska A2 för ingenjörer 7,5 hp 4,0 3,5
LS1434 Franska B1 för ingenjörer 7,5 hp 4,0 3,5
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 hp 3,0 9,0
SG1140 Mekanik II 6,0 hp 6,0
MF1044 Maskinkomponenter 6,0 hp 6,0
MF1016 Elektroteknik 9,0 hp 4,5 4,5
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 hp 4,5 4,5

Internationell inriktning, spanska (INTS)

Kurser (INTS)

Internationell inriktning för de som läser spanska.
Utbytesterminen sker under årskurs 3 under höst- eller vårterminen, beroende på vilket Masterprogram som studenten ska läsa under årskurs 4-5, samt vilket universetet som utbytet sker på.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG1026 Tillverkningsteknik 6,0 hp 6,0
MG1028 Grundläggande 3D-CAD Endast för teknologer från OPEN som påbörjar årskurs 2 på CMAST. 1,5 hp 1,5
LS1443 Spanska A2 för ingenjörer 7,5 hp 4,0 3,5
LS1448 Spanska B1 för ingenjörer 7,5 hp 4,0 3,5
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 hp 3,0 9,0
SG1140 Mekanik II 6,0 hp 6,0
MF1044 Maskinkomponenter 6,0 hp 6,0
MF1016 Elektroteknik 9,0 hp 4,5 4,5
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 hp 4,5 4,5

Internationell inriktning, tyska (INTT)

Kurser (INTT)

Internationell inriktning för de som läser tyska.
Utbytesterminen sker under årskurs 3 under höst- eller vårterminen, beroende på vilket Masterprogram som studenten ska läsa under årskurs 4-5, samt vilket universetet som utbytet sker på.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG1026 Tillverkningsteknik 6,0 hp 6,0
MG1028 Grundläggande 3D-CAD Endast för teknologer från OPEN som påbörjar årskurs 2 på CMAST. 1,5 hp 1,5
LS1423 Tyska A2 för ingenjörer 7,5 hp 4,0 3,5
LS1424 Tyska B1 för ingenjörer 7,5 hp 4,0 3,5
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 hp 3,0 9,0
SG1140 Mekanik II 6,0 hp 6,0
MF1044 Maskinkomponenter 6,0 hp 6,0
MF1016 Elektroteknik 9,0 hp 4,5 4,5
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 hp 4,5 4,5