Senast ändrad: 2018-02-28
Godkänd: 2018-02-28

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng vilket motsvarar 5 år heltidsstudier.

Utbildningens nivå är i huvudsak på grundnivå de tre första åren och i huvudsak på avancerad nivå de två sista åren.

Internationell inriktning

På programmet finns en internationell studieinriktning. Denna inriktning väljs under vårterminen i åk 1. I årskurs 2 erbjuds språkstudier inom tyska, franska eller spanska med efterföljande utbytestermin i åk 3 vid något av de europeiska universiteten som ingår i samarbetet. De kurspaket som erbjuds vid utlandsvistelsen är integrerade i maskinteknikprogrammet och motsvarar kurser som i normalfallet läses i åk 3 på KTH.

Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Flyg- och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Integrerad produktdesign (spåren Integrerad produktutveckling och Produktinnovation)

Kärnenergiteknik

Marina system
Tillämpad matematik

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Följande masterprogram leder också till Civilingenjörsexamen i Maskinteknik, men studenter söker i antagningsomgång i konkurrens med alla andra sökande. Ingen platsgaranti ges för dessa program:

Miljövänliga energisystem

Aeroelasticitet i turbomaskiner
Teknik och ledning för energi- och miljösystem (Erasmus Mundos)

Undervisningen på grundnivå är i huvudsak på svenska.

Undervisningen på avancerad nivå sker på engelska.

.