Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ1103 Introduktion till maskinteknik 10,5 hp 7,5 3,0
SF1511 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 hp 4,5 3,0 1,5
SG1130 Mekanik I 9,0 hp 4,5 4,5
SK1112 Fysik I 9,0 hp 9,0
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp

Inriktningar

Industriell teknik och hållbarhet (ITSY)

Kurser (ITSY)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1500 Introduktion till industriell teknik 7,5 hp 7,5
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
ML1501 Industriella system I 7,5 hp 7,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
SG1117 Teknisk mekanik 7,5 hp 7,5
ML1502 Hållbarhet i industrin 7,5 hp 7,5
SK1117 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp 7,5