Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Under det fjärde året på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik ska ett masterprogram läsas.
Information om vilka masterprogram som kan läsas framgår av utbildningsplanen, med reservation för ändringar.

För studerande som väljer att läsa något av följande masteprogram:
Industriell ekonomi (TINEM), Tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM) eller Teknik och hållbar utveckling (TSUTM)
krävs att en kompletterande teknikprofil läses för att civilingenjörsexamen ska erhållas.

Följande teknikprofiler kan läsas under årskurs 4-5 (dvs under årskurs 1-2 på  masterprogrammet):

 • Industriell ekonomi (Teknikprofiler: Konstruktion, Energi, Produktion eller Hållfasthetslära)
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik (Teknikprofiler:Produktion & energi eller Hållfasthetslära)
 • Teknik och hållbar utveckling (Teknikprofiler: Konstruktion, Energi, Produktion eller Hållfasthetslära)

 

Inriktningar

Master, industriell ekonomi (INE)

Kurser (INE)

Teknik profil för CMAST-studenter som läser Industriell ekonomi (TINEM)
En av följande teknik profiler specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsutbildningen ska väljas och läsas under årskurs 4-5 (dvs under årskurs 1-2 på masterprogrammet)

Teknikprofiler, årskurs 4-5
(årskurs 1-2 på masterprogrammet)

 • Teknikprofil Konstruktion
  Villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen motsvarande minst 18 hp skall läsas i åk 4-5.
 • Teknikprofil Energi
  Samtliga villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen skall läsas i åk 4-5.
 • Teknikprofil Produktion
  Inom teknikprofilen ska kursen MG2029 Industriell produktion - planering och styrning läsas, samt en av kurserna MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning eller MG2130 Modellering och simulering av industriella processer 
  Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen läsas i åk 4-5.
 • Teknikprofil Hållfasthetslära
  Inom teknikprofilen ska kursen SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar läsas, samt en av kurserna SE2126 Materialmekanik eller SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM.
  Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen läsas i åk 4-5.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2101 Maskinkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 51189 6,0 hp 6,0
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning Teknikprofil - Produktion 50356 6,0 hp 6,0
MG2038 Digitala fabriker Teknikprofil - Produktion 50365 6,0 hp 6,0
SE2137 Utmattning Teknikprofil - Hållfasthetslära 50644 6,0 hp 6,0
MG2009 Avancerad tillverkningsteknik Teknikprofil - Produktion 50053 6,0 hp 4,5 1,5
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning Teknikprofil - Produktion 50352 6,0 hp 1,5 4,5
MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs Teknikprofil - Produktion 50362 9,0 hp 4,5 4,5
MG2110 Avancerad mätteknik Teknikprofil - Produktion 50361 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2411 Förnybar energi Teknikprofil - Energi 50252 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2413 Energi och miljö Teknikprofil - Energi 50255 6,0 hp 3,0 3,0
SE2126 Materialmekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 50638 9,0 hp 4,5 4,5
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM Teknikprofil - Hållfasthetslära 50648 9,0 hp 4,5 4,5
MF2010 Komponentkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 51025 6,0 hp 6,0
MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs Teknikprofil - Konstruktion 51190 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Teknikprofil - Hållfasthetslära 60023 6,0 hp
SE2860 Modellering i FEM Teknikprofil - Hållfasthetslära 50650 8,0 hp 8,0
MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering, projektkurs Teknikprofil - Produktion 50339 6,0 hp 3,0 3,0
MG2130 Modellering och simulering av industriella processer Teknikprofil - Produktion 50350 9,0 hp 4,5 4,5
MF2024 Robust konstruktion Teknikprofil - Konstruktion 60422 6,0 hp 6,0
MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning Teknikprofil - Energi 61358 9,0 hp 9,0
SE2139 Brottmekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 60430 6,0 hp 6,0
MF2011 Systemkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 60585 9,0 hp 4,0 5,0
MG2135 PLM, Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning Teknikprofil - Produktion 61417 9,0 hp 4,5 4,5
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering Teknikprofil - Konstruktion 61167 6,0 hp 6,0
MG2010 Modern industriell mätteknik Teknikprofil - Produktion 60251 6,0 hp 6,0
MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM Teknikprofil - Produktion 60257 6,0 hp 6,0
SE2121 Biomekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 60435 9,0 hp 9,0
SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran Teknikprofil - Hållfasthetslära 60434 7,5 hp 7,5

Master, matematik (MTH)

Kurser (MTH)

Teknik profil för CMAST-studenter som läser Tillämpad matematik och Beräkningsmatematik (TTMAM)
En av följande teknik profiler specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsutbildningen, ska väljas och läsas under årskurs 4-5 (dvs under årskurs 1-2 på masterprogrammet)

Teknikprofiler, årskurs 4-5
(årskurs 1-2 på masterprogrammet)

 • Teknikprofil Konstruktion
  Villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen motsvarande minst 18 hp skall läsas i åk 4-5.
 • Teknikprofil Produktion och energi
  Samtliga villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen skall läsas i åk 4-5.
 • Teknikprofil Hållfasthetslära
  Inom teknikprofilen ska kursen SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar läsas, samt en av kurserna SE2126 Materialmekanik eller SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM.
  Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen läsas i åk 4-5.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2101 Maskinkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 51189 6,0 hp 6,0
SE2137 Utmattning Teknikprofil - Hållfasthetslära 50644 6,0 hp 6,0
SE2126 Materialmekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 50638 9,0 hp 4,5 4,5
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM Teknikprofil - Hållfasthetslära 50648 9,0 hp 4,5 4,5
MF2010 Komponentkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 51025 6,0 hp 6,0
MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs Teknikprofil - Konstruktion 51190 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Teknikprofil - Hållfasthetslära 60023 6,0 hp
SE2860 Modellering i FEM Teknikprofil - Hållfasthetslära 50650 8,0 hp 8,0
MG2130 Modellering och simulering av industriella processer Teknikprofil - Produktion och energi 50350 9,0 hp 4,5 4,5
MF2024 Robust konstruktion Teknikprofil - Konstruktion 60422 6,0 hp 6,0
MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning Teknikprofil - Produktion och energi 61358 9,0 hp 9,0
SE2139 Brottmekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 60430 6,0 hp 6,0
MF2011 Systemkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 60585 9,0 hp 4,0 5,0
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering Teknikprofil - Konstruktion 61167 6,0 hp 6,0
SE2121 Biomekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 60435 9,0 hp 9,0
SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran Teknikprofil - Hållfasthetslära 60434 7,5 hp 7,5

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Kurser (SUT)

Teknik profil för CMAST-studenter som läser Teknik och hållbar utveckling (TSUTM)
En av följande teknik profiler specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsutbildningen ska väljas och läsas under årskurs 4-5 (dvs under årskurs 1-2 på masterprogrammet)

Teknikprofiler, årskurs 4-5
(årskurs 1-2 på masterprogrammet)

 • Teknikprofil Konstruktion
  Villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen motsvarande minst 18 hp skall läsas i åk 4-5.
 • Teknikprofil Energi
  Samtliga villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen skall läsas i åk 4-5.
 • Teknikprofil Produktion
  Inom teknikprofilen ska kursen MG2029 Industriell produktion - planering och styrning läsas, samt en av kurserna MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning eller MG2130 Modellering och simulering av industriella processer 
  Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen läsas i åk 4-5.
 • Teknikprofil Hållfasthetslära
  Inom teknikprofilen ska kursen SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar läsas, samt en av kurserna SE2126 Materialmekanik eller SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM.
  Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen läsas i åk 4-5.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2101 Maskinkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 51189 6,0 hp 6,0
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning Teknikprofil - Produktion 50356 6,0 hp 6,0
MG2038 Digitala fabriker Teknikprofil - Produktion 50365 6,0 hp 6,0
SE2137 Utmattning Teknikprofil - Hållfasthetslära 50644 6,0 hp 6,0
MG2009 Avancerad tillverkningsteknik Teknikprofil - Produktion 50053 6,0 hp 4,5 1,5
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning Teknikprofil - Produktion 50352 6,0 hp 1,5 4,5
MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs Teknikprofil - Produktion 50362 9,0 hp 4,5 4,5
MG2110 Avancerad mätteknik Teknikprofil - Produktion 50361 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2411 Förnybar energi Teknikprofil - Energi 50252 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2413 Energi och miljö Teknikprofil - Energi 50255 6,0 hp 3,0 3,0
SE2126 Materialmekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 50638 9,0 hp 4,5 4,5
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM Teknikprofil - Hållfasthetslära 50648 9,0 hp 4,5 4,5
MF2010 Komponentkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 51025 6,0 hp 6,0
MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs Teknikprofil - Konstruktion 51190 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Teknikprofil - Hållfasthetslära 60023 6,0 hp
SE2860 Modellering i FEM Teknikprofil - Hållfasthetslära 50650 8,0 hp 8,0
MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering, projektkurs Teknikprofil - Produktion 50339 6,0 hp 3,0 3,0
MG2130 Modellering och simulering av industriella processer Teknikprofil - Produktion 50350 9,0 hp 4,5 4,5
MF2024 Robust konstruktion Teknikprofil - Konstruktion 60422 6,0 hp 6,0
MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning Teknikprofil - Energi 61358 9,0 hp 9,0
SE2139 Brottmekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 60430 6,0 hp 6,0
MF2011 Systemkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 60585 9,0 hp 4,0 5,0
MG2135 PLM, Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning Teknikprofil - Produktion 61417 9,0 hp 4,5 4,5
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering Teknikprofil - Konstruktion 61167 6,0 hp 6,0
MG2010 Modern industriell mätteknik Teknikprofil - Produktion 60251 6,0 hp 6,0
MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM Teknikprofil - Produktion 60257 6,0 hp 6,0
SE2121 Biomekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 60435 9,0 hp 9,0
SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran Teknikprofil - Hållfasthetslära 60434 7,5 hp 7,5