Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (CMAST), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1026 Tillverkningsteknik 50163 6,0 hp 6,0
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 50161 12,0 hp 6,0 6,0
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 51817 6,0 hp 3,0 3,0
SG1140 Mekanik II 50162 6,0 hp 6,0
MF1044 Maskinkomponenter 60064 6,0 hp 6,0
MF1016 Elektroteknik 60062 9,0 hp 4,5 4,5
MJ1112 Tillämpad termodynamik 60063 9,0 hp 4,5 4,5
SF1633 Differentialekvationer I 50160 6,0 hp 6,0

Kursen MG1028 är obligatorisk för studerande som är antagna till CMAST från civilingenjörsutbildningen öppen ingång (COPEN).

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1028 Grundläggande 3D-CAD
Obligatorisk för studerande antagna från COPEN
50164 1,5 hp 1,5

Inriktningar

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
LS1433 Franska A2 för ingenjörer 50966 7,5 hp 4,0 3,5
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 50161 12,0 hp 6,0 6,0
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 51817 6,0 hp 3,0 3,0
SG1140 Mekanik II 50162 6,0 hp 6,0
MF1044 Maskinkomponenter 60064 6,0 hp 6,0
LS1434 Franska B1 för ingenjörer 60839 7,5 hp 4,0 3,5
MF1016 Elektroteknik 60062 9,0 hp 4,5 4,5
SF1633 Differentialekvationer I 50160 6,0 hp 6,0

Kursen MG1028 är obligatorisk för studerande som är antagna till CMAST från civilingenjörsutbildningen öppen ingång (COPEN).

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1028 Grundläggande 3D-CAD
Obligatorisk för studerande antagna från COPEN
50164 1,5 hp 1,5

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
LS1443 Spanska A2 för ingenjörer 50969 7,5 hp 4,0 3,5
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 50161 12,0 hp 6,0 6,0
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 51817 6,0 hp 3,0 3,0
SG1140 Mekanik II 50162 6,0 hp 6,0
MF1044 Maskinkomponenter 60064 6,0 hp 6,0
LS1448 Spanska B1 för ingenjörer 60856 7,5 hp 4,0 3,5
MF1016 Elektroteknik 60062 9,0 hp 4,5 4,5
SF1633 Differentialekvationer I 50160 6,0 hp 6,0

Kursen MG1028 är obligatorisk för studerande som är antagna till CMAST från civilingenjörsutbildningen öppen ingång (COPEN).

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1028 Grundläggande 3D-CAD
Obligatorisk för studerande antagna från COPEN
50164 1,5 hp 1,5

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
LS1423 Tyska A2 för ingenjörer 50698 7,5 hp 4,0 3,5
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 50161 12,0 hp 6,0 6,0
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 51817 6,0 hp 3,0 3,0
SG1140 Mekanik II 50162 6,0 hp 6,0
MF1044 Maskinkomponenter 60064 6,0 hp 6,0
LS1424 Tyska B1 för ingenjörer 60710 7,5 hp 4,0 3,5
MF1016 Elektroteknik 60062 9,0 hp 4,5 4,5
SF1633 Differentialekvationer I 50160 6,0 hp 6,0

Kursen MG1028 är obligatorisk för studerande som är antagna till CMAST från civilingenjörsutbildningen öppen ingång (COPEN).

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1028 Grundläggande 3D-CAD
Obligatorisk för studerande antagna från COPEN
50164 1,5 hp 1,5