Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (CMAST), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2020/2021 Ändringar kan ske för kommande läsår.

Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

 • Flyg- och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Industriell ekonomi
 • Integrerad produktdesign
  Spår, Innovationsledning och produktutveckling
 • Industriell produktutveckling
  Spår, Förbränningsmotorteknik
  Spår, Maskinkonstruktion
  Spår, Mekatronik
 • Marina system
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik
 • Kärnenergiteknik
 • Industriell produktion
  Rekommenderade profiler: Industriella IT-system, Industriell fogning, Production engineering and management och Produktionsutveckling
 • Hållbar energiteknik
 • Teknik och hållbar utveckling
 • Teknisk mekanik
  Spår, Strömningsmekanik
  Spår, Hållfasthetsteknik
  Spår, Ljud och vibrationer

Vissa av masterprogrammen har behörighetsgivande kurser.

Inriktningar

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

En av de villkorligt valfria kurserna SG1217 och SG1220 ska läsas.

Ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • SA118X
 • MF131X
 • MF133X
 • MF123X
 • MG110X
 • MJ146X
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp
MH1004 Materiallära 6,0 hp
ML1018 Grundläggande industriell statistik
SF1915 kan läsas istället för ML1018
6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
En av kurserna SG1217 och SG1220 måste läsas
6,0 hp
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
En av kurserna SG1220 och SG1217 måste läsas
6,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1320 Tillämpad datalogi
DD1321 kan läsas istället för DD1320 beroende på förkunskaperna (se kursplan)
6,0 hp
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
DD1320 kan läsas istället för DD1321 beroende på förkunskaperna (se kursplan)
9,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp
MG1024 Produktion 6,0 hp
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 hp
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik
ML1018 kan läsas istället för SF1915.
6,0 hp

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Minst en villkorligt valfria kurs ska läsas,
samt 

Ett kandidatexamensarbete oberoende av masterval under årskurs 3 (se listan över villkorligt valfria kurser som presenteras under rubriken "Gemensamma kurser")

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2020/2021. Ändringar kan ske för kommande läsår.

För CMAST-teknologer som läser Industriell ekonomi (TINEM)
En teknisk profil specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsprogrammet ska väljas
En av följande fyra profiler kan väljas:

 • Teknikprofil Konstruktion
  MF2024 Robust konstruktion
  MF2031 Avancerad prototypframtagning*

  En av följande två väljes:

  MF2010 Komponentkonstruktion
  MF2011 Systemkonstruktion
  *kan även läsas i period 1 eller period 2
 • Teknikprofil Energi
  MJ2413 Energi och miljö
  MJ2411 Förnybar energi*
  MJ2380 Introduktion till energisystemanalys och tillämpning
  *kan även läsas i åk 5
 • Teknikprofil Produktion för Industriell ekonomi
  MG2029 Industriell produktion - planering och styrning

  En av följande två kurser skall väljas:

  MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning
  MG2130 Industriell produktion - simulering

  Samt en av följande kurser skall väljas, kan läsas i åk 4 eller åk 5

  MG2009 Avancerad tillverkningsteknik
  MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs
  MG2110 Avancerad mätteknik
  MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering*
  MG2135 PLM - Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning
  MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM
  MG2038 Digitala fabriker**
  MG2010 Modern industriell mätteknik
  *MG2028 är förkunskapskrav
  **MG2130 är förkunskapskrav
 • Teknikprofil Hållfasthetslära för Industriell ekonomi
  SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar*

  En av följande två kurser skall väljas:

  SE2110 Materialmekanik
  SE2112 Tillämpad elasticitet med FEM

  Samt en av följande kurser skall väljas

  SE2110 Materialmekanik
  SE2112 Tillämpad elasticitet med FEM
  SE2111 Brottmekanik och utmattning
  SE2116 Dynamik inom hållfasthetsläran
  SE2114 Biomekanik
  * Kan läsas i åk 3. Ges också i Period 1 på engelska.
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 hp
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp
MH1004 Materiallära 6,0 hp
ML1018 Grundläggande industriell statistik
SF1915 kan läsas istället för ML1018
6,0 hp

Minst en villkorligt valfria kurs ska läsas.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1320 Tillämpad datalogi
DD1321 kan läsas istället för DD1320 beroende på förkunskaperna (se kursplan)
6,0 hp
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
DD1320 kan läsas istället för DD1321 beroende på förkunskaperna (se kursplan)
9,0 hp
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp
MG1024 Produktion 6,0 hp
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 hp
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1220 kan läsas istället för SG1217.
6,0 hp
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik
ML1018 kan läsas istället för SF1915.
6,0 hp

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2020/2021. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Under årskurs 3 ska studerande på en internationell inriktning, läsa en av de inriktningar som ingår i ordinarie utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik.

Ur samtliga inriktningar utgår kurserna SF1915 Sannolikhetsteori och statistik och MH1004 Materiallära för studerande som läser en internationella inriktningen. Däremot ska följande kurser ingå i årskurs 3, MG1026 Tillverkingsteknik och MJ1112 Tillämpad termodynamik.
Dessa kurser läses i åk 2 av studerande som följer ordinarie studieplan för maskinteknik.

Utbytestermin sker under årskurs 3 på hösttermin eller vårtermin beroende på vilket Masterprogram som studenten ska läsa under årskurs 4-5, samt vilket universitet som utbytet sker på.

Ett kandidatexamensarbete inom maskinteknik ska göras under årskurs 3.

Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

 • Flyg- och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Industriell ekonomi
 • Integrerad produktdesign
  Spår, Innovationsledning och produktutveckling
 • Industriell produktutveckling
  Spår, Förbränningsmotorteknik
  Spår, Maskinkonstruktion
  Spår, Mekatronik
 • Marina system
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik
 • Kärnenergiteknik
 • Industriell produktion
  Rekommenderade profiler: Industriella IT-system, Industriell fogning, Production engineering and management och Produktionsutveckling
 • Hållbar energiteknik
 • Teknik och hållbar utveckling
 • Teknisk mekanik
  Spår, Strömningsmekanik
  Spår, Hållfasthetsteknik
  Spår, Ljud och vibrationer

Vissa av masterprogrammen har behörighetsgivande kurser årskurs 3.

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2020/2021. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Under årskurs 3 ska studerande på en internationell inriktning, läsa en av de inriktningar som ingår i ordinarie utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik.

Ur samtliga inriktningar utgår kurserna SF1915 Sannolikhetsteori och statistik och MH1004 Materiallära för studerande som läser en internationella inriktningen. Däremot ska följande kurser ingå i årskurs 3, MG1026 Tillverkingsteknik och MJ1112 Tillämpad termodynamik.
Dessa kurser läses i åk 2 av studerande som följer ordinarie studieplan för maskinteknik.

Utbytestermin sker under årskurs 3 på hösttermin eller vårtermin beroende på vilket Masterprogram som studenten ska läsa under årskurs 4-5, samt vilket universitet som utbytet sker på.

Ett kandidatexamensarbete inom maskinteknik ska göras under årskurs 3.

Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

 • Flyg- och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Industriell ekonomi
 • Integrerad produktdesign
  Spår, Innovationsledning och produktutveckling
 • Industriell produktutveckling
  Spår, Förbränningsmotorteknik
  Spår, Maskinkonstruktion
  Spår, Mekatronik
 • Marina system
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik
 • Kärnenergiteknik
 • Industriell produktion
  Rekommenderade profiler: Industriella IT-system, Industriell fogning, Production engineering and management och Produktionsutveckling
 • Hållbar energiteknik
 • Teknik och hållbar utveckling
 • Teknisk mekanik
  Spår, Strömningsmekanik
  Spår, Hållfasthetsteknik
  Spår, Ljud och vibrationer

Vissa av masterprogrammen har behörighetsgivande kurser årskurs 3.

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2020/2021. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Under årskurs 3 ska studerande på en internationell inriktning, läsa en av de inriktningar som ingår i ordinarie utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik.

Ur samtliga inriktningar utgår kurserna SF1915 Sannolikhetsteori och statistik och MH1004 Materiallära för studerande som läser en internationella inriktningen. Däremot ska följande kurser ingå i årskurs 3, MG1026 Tillverkingsteknik och MJ1112 Tillämpad termodynamik.
Dessa kurser läses i åk 2 av studerande som följer ordinarie studieplan för maskinteknik.

Utbytestermin sker under årskurs 3 på hösttermin eller vårtermin beroende på vilket Masterprogram som studenten ska läsa under årskurs 4-5, samt vilket universitet som utbytet sker på.

Ett kandidatexamensarbete inom maskinteknik ska göras under årskurs 3.

Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

 • Flyg- och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Industriell ekonomi
 • Integrerad produktdesign
  Spår, Innovationsledning och produktutveckling
 • Industriell produktutveckling
  Spår, Förbränningsmotorteknik
  Spår, Maskinkonstruktion
  Spår, Mekatronik
 • Marina system
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik
 • Kärnenergiteknik
 • Industriell produktion
  Rekommenderade profiler: Industriella IT-system, Industriell fogning, Production engineering and management och Produktionsutveckling
 • Hållbar energiteknik
 • Teknik och hållbar utveckling
 • Teknisk mekanik
  Spår, Strömningsmekanik
  Spår, Hållfasthetsteknik
  Spår, Ljud och vibrationer

Vissa av masterprogrammen har behörighetsgivande kurser årskurs 3.

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas samt ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 •     SA118X
 •     MF131X
 •     MF133X
 •     MF123X
 •     MG110X
 •     MJ146X
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp
MH1004 Materiallära 6,0 hp
ML1018 Grundläggande industriell statistik
Kan bytas mot SF1901
6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
EL1010 kan läsas istället för EL1000.
6,0 hp
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
EL1000 kan läsas istället för EL1010.
6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp
MG1024 Produktion 6,0 hp
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 hp
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1220 kan läsas istället för SG1217.
6,0 hp
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Minst två av de villkorliga valfria kurserna ska läsas samt ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • SA118X
 • MF131X
 • MF133X
 • MF123X
 • MG110X
 • MJ146X
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp
MH1004 Materiallära 6,0 hp
ML1018 Grundläggande industriell statistik
Kan bytas mot SF1901
6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
EL1010 kan läsas istället för EL1000.
6,0 hp
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
EL1000 kan läsas istället för EL1010.
6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp
MG1024 Produktion 6,0 hp
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 hp
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1220 kan läsas istället för SG1217.
6,0 hp
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • SA118X
 • MF131X
 • MF133X
 • MF123X
 • MG110X
 • MJ146X
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 hp
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
EL1010 kan läsas istället för EL1000.
6,0 hp
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp
MH1004 Materiallära 6,0 hp
ML1018 Grundläggande industriell statistik
Kan bytas mot SF1901
6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp
MG1024 Produktion 6,0 hp
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 hp
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1220 kan läsas istället för SG1217.
6,0 hp
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas, varav minst en av kurserna SG1217 eller SG1220 för behörighet till masterprogrammet Marina system.

Ett av följande kandidatexamensarbeten ska läsas oberoende av masterval:

 • SA118X
 • MF131X
 • MF133X
 • MF123X
 • MG110X
 • MJ146X
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp
MH1004 Materiallära 6,0 hp
ML1018 Grundläggande industriell statistik
Kan bytas mot SF1901
6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
EL1010 kan läsas istället för EL1000.
6,0 hp
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
EL1000 kan läsas istället för EL1010.
6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp
MG1024 Produktion 6,0 hp
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 hp
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
En av kurserna SG1220 eller SG1217 ska läsas för behörighet till masterprogrammet Marina system.
6,0 hp
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
En av kurserna SG1220 eller SG1217 ska läsas för behörighet till masterprogrammet Marina system.
6,0 hp

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Minst två av de villkorliga valfria kurserna samt ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • SA118X
 • MF131X
 • MF133X
 • MF123X
 • MG110X
 • MJ146X

För CMAST-teknologer som läser Tillämpad Matematik (TTMAM)
En teknisk profil specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsprogrammet ska väljas.

En av följande två profiler ska väljas:

 • Profil 1:
  MG2130 Modellering och simulering av industriella processer
  MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning
 • Profil 2: Hållfasthetslära för CMAST+TTMAM
  SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar*
  En av följande två kurser skall väljas
  SE2110 Materialmekanik
  SE2112 Tillämpad elasticitet med FEM

  Samt en av följande kurser skall väljas

  SE2110 Materialmekanik
  SE2112 Tillämpad elasticitet med FEM
  SE2111 Brottmekanik och utmattning
  SE2116 Dynamik inom hållfasthetsläran
  SE2114 Biomekanik
  * Kan läsas i åk 3. Ges också i Period 1 på engelska.

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas, varav minst en av kurserna SG1217 eller SG1220 måste läsas.

Ett av följande kandidatexamensarbeten ska läsas oberoende av masterval:

 • SA118X
 • MF131X
 • MF133X
 • MF123X
 • MG110X
 • MJ146X
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp
MH1004 Materiallära 6,0 hp
ML1018 Grundläggande industriell statistik
Kan bytas mot SF1901
6,0 hp
SH1012 Modern fysik 8,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
EL1010 kan läsas istället för EL1000.
6,0 hp
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
EL1000 kan läsas istället för EL1010.
6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp
MG1024 Produktion 6,0 hp
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 hp
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1220 kan läsas istället för SG1217.
6,0 hp
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • SA118X
 • MF131X
 • MF133X
 • MF123X
 • MG110X
 • MJ146X
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp
MG1024 Produktion 6,0 hp
MH1004 Materiallära 6,0 hp
ML1018 Grundläggande industriell statistik
Kan bytas mot SF1901
6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
EL1010 kan läsas istället för EL1000.
6,0 hp
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
EL1000 kan läsas istället för EL1010.
6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 hp
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1220 kan läsas istället för SG1217.
6,0 hp
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

En av de villkorligt valfria kurserna SG1217 och SG1220 ska läsas.

Ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • SA118X
 • MF131X
 • MF133X
 • MF123X
 • MG110X
 • MJ146X
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp
MH1004 Materiallära 6,0 hp
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp
ML1018 Grundläggande industriell statistik
Kan bytas mot SF1901
6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
En av kurserna SG1217 och SG1220 måste läsas.
6,0 hp
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
En av kurserna SG1220 och SG1217 måste läsas.
6,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
EL1010 kan läsas istället för EL1000.
6,0 hp
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
EL1000 kan läsas istället för EL1010.
6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp
MG1024 Produktion 6,0 hp
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 hp
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas samt ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • SA118X
 • MF131X
 • MF133X
 • MF123X
 • MG110X
 • MJ146X

För CMAST-teknologer som läser Teknik och hållbar utveckling (TSUTM)
En teknisk profil specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsprogrammet ska väljas.

En av följande fyra profiler skall väljas:

 • Teknikprofil Konstruktion för CMAST+TSUTM
  Läses i åk 4:
  MF2024 Robust konstruktion
  MF2031 Avancerad prototypframtagning*

  En av följande två kurser väljes:

  MF2010 Komponentkonstruktion
  MF2011 Systemkonstruktion
  *kan även läsas i period 1 eller period 2
 • Teknikprofil Energi för CMAST+TSUTM
  Läses i åk 4:
  MJ2413 Energi och miljö
  MJ2411 Förnybar energi*
  MJ2380 Introduktion till energisystemanalys och tillämpning
  *kan även läsas i åk 5
 • Teknikprofil Produktion för CMAST+TSUTM
  MG2029 Industriell produktion - planering och styrning*

  En av följande två kurser skall väljas:

  MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning
  MG2130 Industriell produktion - simulering
  Samt en av följande kurser skall väljas, kan läsas i åk 4 eller åk 5
  MG2009 Avancerad tillverkningsteknik
  MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs
  MG2110 Avancerad mätteknik
  MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering**
  MG2135 PLM - Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning**
  MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM
  MG2038 Digitala fabriker***
  MG2010 Modern industriell mätteknik
  *kan även läsas i åk 5
  **MG2028 är förkunskapskrav
  ***MG2130 är förkunskapskrav
 • Teknikprofil Hållfasthetslära för CMAST+TSUTM
  SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar*

  En av följande två kurser skall väljas

  SE2110 Materialmekanik
  SE2112 Tillämpad elasticitet med FEM

  Samt en av följande kurser skall väljas

  SE2110 Materialmekanik
  SE2112 Tillämpad elasticitet med FEM
  SE2111 Brottmekanik och utmattning
  SE2116 Dynamik inom hållfasthetsläran
  SE2114 Biomekanik
  * Kan läsas i åk 3. Ges också i Period 1 på engelska.

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas, varav minst en av kurserna SG1217 eller SG1220 måste läsas.

Ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • SA118X
 • MF131X
 • MF133X
 • MF123X
 • MG110X
 • MJ146X
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp
MH1004 Materiallära 6,0 hp
ML1018 Grundläggande industriell statistik
Kan bytas mot SF1901
6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
EL1010 kan läsas istället för EL1000.
6,0 hp
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
EL1000 kan läsas istället för EL1010.
6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp
MG1024 Produktion 6,0 hp
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 hp
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
En av kurserna SG1220 och SG1217 måste läsas.
6,0 hp
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
En av kurserna SG1220 och SG1217 måste läsas.
6,0 hp

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas samt ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • SA118X
 • MF131X
 • MF133X
 • MF123X
 • MG110X
 • MJ146X
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp
MH1004 Materiallära 6,0 hp
ML1018 Grundläggande industriell statistik
Kan bytas mot SF1901
6,0 hp
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
EL1010 kan läsas istället för EL1000.
6,0 hp
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
EL1000 kan läsas istället för EL1010.
6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp
MG1024 Produktion 6,0 hp
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 hp
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1220 kan läsas istället för SG1217.
6,0 hp
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas samt ett av följande kandidatexamensarbete ska läsas oberoende av masterval:

 • SA118X
 • MF131X
 • MF133X
 • MF123X
 • MG110X
 • MJ146X
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 hp
MH1004 Materiallära 6,0 hp
ML1018 Grundläggande industriell statistik
Kan bytas mot SF1901
6,0 hp
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
EL1010 kan läsas istället för EL1000.
6,0 hp
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
EL1000 kan läsas istället för EL1010.
6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp
MG1024 Produktion 6,0 hp
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1220 kan läsas istället för SG1217.
6,0 hp
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 hp