Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

 

Under det fjärde året på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik ska ett masterprogram läsas.
Information om vilka masterprogram som kan läsas framgår av utbildningsplanen, med reservation för ändringar.

För studerande som väljer att läsa något av följande masteprogram:
Industriell ekonomi (TINEM), Tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM) eller Teknik och hållbar utveckling (TSUTM)
krävs att en kompletterande teknikprofil läses för att civilingenjörsexamen ska erhållas.

Följande teknikprofiler kan läsas under årskurs 4-5 (dvs under årskurs 1-2 på  masterprogrammet):

 • Industriell ekonomi (Teknikprofiler: Konstruktion, Energi, Produktion eller Hållfasthetslära)
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik (Teknikprofiler:Produktion & energi eller Hållfasthetslära)
 • Teknik och hållbar utveckling (Teknikprofiler: Konstruktion, Energi, Produktion eller Hållfasthetslära)

 

Inriktningar

Master, industriell ekonomi (INE)

Kurser (INE)

 

Teknik profil för CMAST-studenter som läser Industriell ekonomi (TINEM)
En av följande teknik profiler specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsutbildningen ska väljas och läsas under årskurs 4-5 (dvs under årskurs 1-2 på masterprogrammet)

Teknikprofiler, årskurs 4-5
(årskurs 1-2 på masterprogrammet)

 • Teknikprofil Konstruktion
  Villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen motsvarande minst 18 hp skall läsas i åk 4-5.
 • Teknikprofil Energi
  Samtliga villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen skall läsas i åk 4-5. MJ2380 samt MJ2413 utgår ochersätts av nya kurser läsåret 22/23
 • Teknikprofil Produktion
  Inom teknikprofilen ska kursen MG2029 Industriell produktion - planering och styrning läsas, samt en av kurserna MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning eller MG2130 Modellering och simulering av industriella processer 
  Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen läsas i åk 4-5.
 • Teknikprofil Hållfasthetslära
  Inom teknikprofilen ska kursen SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar läsas, samt en av kurserna SE2126 Materialmekanik eller SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM.
  Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen läsas i åk 4-5.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2101 Maskinkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 51853 6,0 hp 6,0
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning Teknikprofil - Produktion 51871 6,0 hp 6,0
MG2038 Digitala fabriker Teknikprofil - Produktion 51885 6,0 hp 6,0
SE2137 Utmattning Teknikprofil - Hållfasthetslära 51197 6,0 hp 6,0
MG2009 Avancerad tillverkningsteknik Teknikprofil - Produktion 51875 6,0 hp 4,5 1,5
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning Teknikprofil - Produktion 51878 6,0 hp 1,5 4,5
MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs Teknikprofil - Produktion 51869 9,0 hp 4,5 4,5
MG2110 Avancerad mätteknik Teknikprofil - Produktion 51880 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2411 Förnybar energi Teknikprofil - Energi 50762 6,0 hp 3,0 3,0
SE2126 Materialmekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 51206 9,0 hp 4,5 4,5
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM Teknikprofil - Hållfasthetslära 51195 9,0 hp 4,5 4,5
MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs Teknikprofil - Konstruktion 51852 6,0 hp 6,0
SE2860 Modellering i FEM Teknikprofil - Hållfasthetslära 51207 8,0 hp 8,0
MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering, projektkurs Teknikprofil - Produktion 50502 6,0 hp 3,0 3,0
MG2130 Modellering och simulering av industriella processer Teknikprofil - Produktion 51867 9,0 hp 4,5 4,5
MF2024 Robust konstruktion Teknikprofil - Konstruktion 61541 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Teknikprofil - Hållfasthetslära 60046 6,0 hp 6,0
SE2139 Brottmekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 60176 6,0 hp 6,0
MF2011 Systemkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 61538 9,0 hp 4,0 5,0
MG2135 PLM, Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning Teknikprofil - Produktion 61548 9,0 hp 4,5 4,5
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering Teknikprofil - Konstruktion 61543 6,0 hp 6,0
MG2010 Modern industriell mätteknik Teknikprofil - Produktion 61547 6,0 hp 6,0
MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM Teknikprofil - Produktion 61555 6,0 hp 6,0
SE2121 Biomekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 61013 9,0 hp 9,0
SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran Teknikprofil - Hållfasthetslära 61007 7,5 hp 7,5
MF2010 Komponentkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 6,0 hp

Master, matematik (MTH)

Kurser (MTH)

 Teknik profil för CMAST-studenter som läser Tillämpad matematik och Beräkningsmatematik (TTMAM)

En av följande teknik profiler specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsutbildningen, ska väljas och läsas under årskurs 4-5 (dvs under årskurs 1-2 på masterprogrammet)

Teknikprofiler, årskurs 4-5
(årskurs 1-2 på masterprogrammet)

 • Teknikprofil Konstruktion
  Villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen motsvarande minst 18 hp skall läsas i åk 4-5.
 • Teknikprofil Produktion och energi
  Samtliga villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen skall läsas i åk 4-5. Kurs MJ2380 utgår och ersätts av ny kurs läsåret H22/V23
 • Teknikprofil Hållfasthetslära
  Inom teknikprofilen ska kursen SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar läsas, samt en av kurserna SE2126 Materialmekanik eller SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM.
  Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen läsas i åk 4-5.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2101 Maskinkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 51853 6,0 hp 6,0
SE2137 Utmattning Teknikprofil - Hållfasthetslära 51197 6,0 hp 6,0
SE2126 Materialmekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 51206 9,0 hp 4,5 4,5
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM Teknikprofil - Hållfasthetslära 51195 9,0 hp 4,5 4,5
MF2010 Komponentkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 51854 6,0 hp 6,0
MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs Teknikprofil - Konstruktion 51852 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Teknikprofil - Hållfasthetslära 60459 6,0 hp
SE2860 Modellering i FEM Teknikprofil - Hållfasthetslära 51207 8,0 hp 8,0
MG2130 Modellering och simulering av industriella processer Teknikprofil - Produktion och energi 51867 9,0 hp 4,5 4,5
MF2024 Robust konstruktion Teknikprofil - Konstruktion 61541 6,0 hp 6,0
SE2139 Brottmekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 60176 6,0 hp 6,0
MF2011 Systemkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 61538 9,0 hp 4,0 5,0
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering Teknikprofil - Konstruktion 61543 6,0 hp 6,0
SE2121 Biomekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 61013 9,0 hp 9,0
SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran Teknikprofil - Hållfasthetslära 61007 7,5 hp 7,5

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Kurser (SUT)

 

Teknik profil för CMAST-studenter som läser Teknik och hållbar utveckling (TSUTM)
En av följande teknik profiler specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsutbildningen ska väljas och läsas under årskurs 4-5 (dvs under årskurs 1-2 på masterprogrammet)

Teknikprofiler, årskurs 4-5
(årskurs 1-2 på masterprogrammet)

 • Teknikprofil Konstruktion
  Villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen motsvarande minst 18 hp skall läsas i åk 4-5.
 • Teknikprofil Energi
  Samtliga villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen skall läsas i åk 4-5. Kurserna MJ2380 samt MJ2413 utgår och ersätts med nya kurser läsåret 22/23
 • Teknikprofil Produktion
  Inom teknikprofilen ska kursen MG2029 Industriell produktion - planering och styrning läsas, samt en av kurserna MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning eller MG2130 Modellering och simulering av industriella processer 
  Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen läsas i åk 4-5.
 • Teknikprofil Hållfasthetslära
  Inom teknikprofilen ska kursen SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar läsas, samt en av kurserna SE2126 Materialmekanik eller SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM.
  Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen läsas i åk 4-5.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2101 Maskinkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 51853 6,0 hp 6,0
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning Teknikprofil - Produktion 51871 6,0 hp 6,0
MG2038 Digitala fabriker Teknikprofil - Produktion 51885 6,0 hp 6,0
SE2137 Utmattning Teknikprofil - Hållfasthetslära 51197 6,0 hp 6,0
MG2009 Avancerad tillverkningsteknik Teknikprofil - Produktion 51875 6,0 hp 4,5 1,5
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning Teknikprofil - Produktion 51878 6,0 hp 1,5 4,5
MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs Teknikprofil - Produktion 51869 9,0 hp 4,5 4,5
MG2110 Avancerad mätteknik Teknikprofil - Produktion 51880 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2411 Förnybar energi Teknikprofil - Energi 50762 6,0 hp 3,0 3,0
SE2126 Materialmekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 51206 9,0 hp 4,5 4,5
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM Teknikprofil - Hållfasthetslära 51195 9,0 hp 4,5 4,5
MF2010 Komponentkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 51854 6,0 hp 6,0
MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs Teknikprofil - Konstruktion 51852 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Teknikprofil - Hållfasthetslära 60459 6,0 hp
SE2860 Modellering i FEM Teknikprofil - Hållfasthetslära 51207 8,0 hp 8,0
MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering, projektkurs Teknikprofil - Produktion 50502 6,0 hp 3,0 3,0
MG2130 Modellering och simulering av industriella processer Teknikprofil - Produktion 51867 9,0 hp 4,5 4,5
MF2024 Robust konstruktion Teknikprofil - Konstruktion 61541 6,0 hp 6,0
SE2139 Brottmekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 60176 6,0 hp 6,0
MF2011 Systemkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 61538 9,0 hp 4,0 5,0
MG2135 PLM, Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning Teknikprofil - Produktion 61548 9,0 hp 4,5 4,5
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering Teknikprofil - Konstruktion 61543 6,0 hp 6,0
MG2010 Modern industriell mätteknik Teknikprofil - Produktion 61547 6,0 hp 6,0
MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM Teknikprofil - Produktion 61555 6,0 hp 6,0
SE2121 Biomekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 61013 9,0 hp 9,0
SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran Teknikprofil - Hållfasthetslära 61007 7,5 hp 7,5