Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2021/2022. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Under det fjärde året på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik ska ett masterprogram läsas.
Information om vilka masterprogram som kan läsas framgår av utbildningsplanen, med reservation för ändringar.

För studerande som väljer att läsa något av följande masteprogram:
Industriell ekonomi (TINEM), Tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM) eller Teknik och hållbar utveckling (TSUTM)
krävs att en kompletterande teknikprofil läses för att civilingenjörsexamen ska erhållas.

Följande teknikprofiler kan läsas under årskurs 4-5 (dvs under årskurs 1-2 på  masterprogrammet):

 • Industriell ekonomi (Teknikprofiler: Konstruktion, Energi, Produktion eller Hållfasthetslära)
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik (Teknikprofiler:Produktion & energi eller Hållfasthetslära)
 • Teknik och hållbar utveckling (Teknikprofiler: Konstruktion, Energi, Produktion eller Hållfasthetslära)

 

Inriktningar

Master, industriell ekonomi (INE)

Kurser (INE)

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2021/2022. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Teknik profil för CMAST-studenter som läser Industriell ekonomi (TINEM)
En av följande teknik profiler specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsutbildningen ska väljas och läsas under årskurs 4-5 (dvs under årskurs 1-2 på masterprogrammet)

Teknikprofiler, årskurs 4-5
(årskurs 1-2 på masterprogrammet)

 • Teknikprofil Konstruktion
  Villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen motsvarande minst 18 hp skall läsas i åk 4-5.
 • Teknikprofil Energi
  Samtliga villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen skall läsas i åk 4-5.
 • Teknikprofil Produktion
  Inom teknikprofilen ska kursen MG2029 Industriell produktion - planering och styrning läsas, samt en av kurserna MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning eller MG2130 Modellering och simulering av industriella processer 
  Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen läsas i åk 4-5.
 • Teknikprofil Hållfasthetslära
  Inom teknikprofilen ska kursen SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar läsas, samt en av kurserna SE2126 Materialmekanik eller SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM.
  Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen läsas i åk 4-5.

Master, matematik (MTH)

Kurser (MTH)

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2021/2022. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Teknik profil för CMAST-studenter som läser Tillämpad matematik och Beräkningsmatematik (TTMAM)
En av följande teknik profiler specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsutbildningen, ska väljas och läsas under årskurs 4-5 (dvs under årskurs 1-2 på masterprogrammet)

Teknikprofiler, årskurs 4-5
(årskurs 1-2 på masterprogrammet)

 • Teknikprofil Konstruktion
  Villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen motsvarande minst 18 hp skall läsas i åk 4-5.
 • Teknikprofil Produktion och energi
  Samtliga villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen skall läsas i åk 4-5.
 • Teknikprofil Hållfasthetslära
  Inom teknikprofilen ska kursen SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar läsas, samt en av kurserna SE2126 Materialmekanik eller SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM.
  Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen läsas i åk 4-5.

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Kurser (SUT)

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2021/2022. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Teknik profil för CMAST-studenter som läser Teknik och hållbar utveckling (TSUTM)
En av följande teknik profiler specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsutbildningen ska väljas och läsas under årskurs 4-5 (dvs under årskurs 1-2 på masterprogrammet)

Teknikprofiler, årskurs 4-5
(årskurs 1-2 på masterprogrammet)

 • Teknikprofil Konstruktion
  Villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen motsvarande minst 18 hp skall läsas i åk 4-5.
 • Teknikprofil Energi
  Samtliga villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen skall läsas i åk 4-5.
 • Teknikprofil Produktion
  Inom teknikprofilen ska kursen MG2029 Industriell produktion - planering och styrning läsas, samt en av kurserna MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning eller MG2130 Modellering och simulering av industriella processer 
  Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen läsas i åk 4-5.
 • Teknikprofil Hållfasthetslära
  Inom teknikprofilen ska kursen SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar läsas, samt en av kurserna SE2126 Materialmekanik eller SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM.
  Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom teknikprofilen läsas i åk 4-5.