Senast ändrad: 2021-11-17
Godkänd: 2021-11-17

Civilingenjörsutbildningen i Maskinteknik omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 5 års heltidsstudier. Utbildningens första tre första år (180 högskolepoäng) är i huvudsak på grundnivå. De två avslutande åren (120 högskolepoäng) är en fördjupning på i huvudsak avancerad nivå och sker inom ramen för ett valt masterprogram inom civilingenjörsutbildningen i Maskinteknik. Studenten kan även ansöka om kandidat- och masterexamen vid sidan av civilingenjörsexamen.

Följande gäller för civilingenjörsutbildning Maskinteknik:

Internationell inriktning

Studenter på civilingenjörsutbildningen i Maskinteknik kan välja en internationell studieinriktning. Denna inriktning väljs under vårterminen i årskurs 1 och innebär att studenten läser språkkurser under årskurs 2 följt av en till två utbytesterminer i årskurs 3 vid något av civilingenjörsutbildningens partneruniversitet.

Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Maskinteknik, läsåret 2019/2020, är följande:*

 • Flyg- och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi
 • Industriell produktion
  Profiler: Industriella IT-system, Industriell fogning, Production engineering and management och Produktionsutveckling
 • Industriell produktutveckling
 • Integrerad produktdesign
  Spår: Innovationsledning och produktutveckling
 • Kärnenergiteknik
 • Marina system
 • Tillämpad matematik och Beräkningsmatematik
 • Teknisk mekanik
 • Teknik och hållbar utveckling

* Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Aktuell lista över valbara masterprogram finns på KTHs webb för respektive läsår.

För den studerande som läser något av följande masterprogram:
Industriell ekonomi, Tillämpad matematik och beräkningsmatematik eller Teknik och hållbar utveckling krävs en kompletterande teknikprofil för att civilingenjörsexamen ska erhållas.

Följande internationella masterprogram leder också till civilingenjörsexamen i maskinteknik, men den studerande söker i annan antagningsomgång, i konkurrens med externa sökande. Ingen platsgaranti ges till dessa program:

 • Teknik och ledning för energi- och miljösystem
 • Aeroelasticitet i turbomaskiner
 • Miljövänliga energisystem

Undervisningsspråk

Undervisningen på grundnivå de första tre åren sker i huvudsak på svenska, men engelsk litteratur är vanligt förekommande. De avslutande två årens kurser sker i huvudsak på engelska.