Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1624 Algebra och geometri 50007 7,5 hp 7,5
DD1310 Programmeringsteknik 50098 6,0 hp 3,0 3,0
MF1001 Maskinteknik, introduktionskurs 50061 9,0 hp 4,5 4,5
SF1625 Envariabelanalys 51410 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60068 7,5 hp 7,5
MJ1104 Praktisk introduktion till energiteknik 61149 6,0 hp 3,0 3,0
SG1130 Mekanik I 60115 9,0 hp 4,5 4,5
SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 60671 7,5 hp 7,5