Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i materialdesign (CMATD), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Ett kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X

Under åk 4 och 5 skall CMATD studenter läsa minst 18 hp teknikkurser på avancerad nivå, enligt alternativ 1 eller alternativ 2.

Alternativ 1:
En av de rekommenderade teknikprofilerna.

Alternativ 2:
Totalt minst 18 hp MHxxxx-­‐kurser i åk 4-­‐5 (ej MH2501).

Rekommenderade teknikprofiler:

Processvetenskap:
MH2039 Processteknik
MH2041 Tillämpad termodynamik och kinetik del 2
MH2049 Avancerad kurs i processvetenskap

Materialdesign:
MH2100 Pulvermetallurgi
MH2040 Tillämpad termodynamik och kinetik del 1
MH2048 Avancerad kurs i materialdesign

Energiprocesser:
AL2113 Hållbarutveckling i teori och praktik
MH2600 Förbränning i industriella processer
MH2045 Energi- och materialhållbarhet

Ett av följande Kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X

Ett av följande Kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X

Ett av följande Kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X

Ett av följande Kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X

Ett av följande Kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X

Ett av följande kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X

CMATD läser ej MJ1401 Värmeöverföring 6hp överlappande ikursinnehåll med MH1018

Ett av följande Kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X

Ett av följande Kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X