Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i materialdesign (CMATD), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Master, industriell ekonomi (INE)

Ett kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X

Under åk 4 och 5 skall CMATD studenter läsa minst 18 hp teknikkurser på avancerad nivå, enligt alternativ 1 eller alternativ 2.

Alternativ 1:
En av de rekommenderade teknikprofilerna.

Alternativ 2:
Totalt minst 18 hp MHxxxx-­‐kurser i åk 4-­‐5 (ej MH2501).

Rekommenderade teknikprofiler:

Processvetenskap:
MH2039 Processteknik
MH2041 Tillämpad termodynamik och kinetik del 2
MH2049 Avancerad kurs i processvetenskap

Materialdesign:
MH2100 Pulvermetallurgi
MH2040 Tillämpad termodynamik och kinetik del 1
MH2048 Avancerad kurs i materialdesign

Energiprocesser:
AL2113 Hållbarutveckling i teori och praktik
MH2600 Förbränning i industriella processer
MH2045 Energi- och materialhållbarhet

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH1022 Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material 7,0 7,0
MH2017 Mikro-och nanostrukturer 6,0 6,0
MH1018 Transportfenomen 6,0 3,0 3,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
MH2050 Materialens mekaniska egenskaper 6,0 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 60745 6,0 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 60733 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH101X Examensarbete inom material och processdesign, grundnivå
Ett kandidatexamensarbeten ska läsas
60447 15,0 6,0 9,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 60515 6,0 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60639 6,0 6,0
MG1028 Grundläggande 3D-CAD 60671 1,5 1,5
MH1026 Materialfysik 60452 6,0 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60085 6,0 6,0
SF1921 Sannolikhetsteori och statistik
Ersätter kurs SF1901
60128 6,0 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 60437 6,0 6,0
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 60449 6,0 3,0 3,0
SH1012 Modern fysik 60145 8,0 2,0 6,0
MG1016 Tillverkningsteknik 60670 6,0 6,0

Master, makromolekylära material (MMM)

Master, marina system (MRS)

Master, kärnenergiteknik (NEE)

Master, nanoteknik (NTE)

Master, industriell produktion (PRM)

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Ett av följande kandidatexamensarbeten ska läsas: MH101X, SA119X, MJ146X

CMATD läser ej MJ1401 Värmeöverföring 6hp överlappande ikursinnehåll med MH1018

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH1022 Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material 7,0 7,0
MH2017 Mikro-och nanostrukturer 6,0 6,0
MH1018 Transportfenomen 6,0 3,0 3,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
MH2050 Materialens mekaniska egenskaper 6,0 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 60437 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ146X Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbeten ska läsas
60684 15,0 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 60515 6,0 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 60745 6,0 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60639 6,0 6,0
MG1028 Grundläggande 3D-CAD 60671 1,5 1,5
MH1026 Materialfysik 60452 6,0 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60085 6,0 6,0
SF1921 Sannolikhetsteori och statistik
Ersätter kurs SF1901
60128 6,0 6,0
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 60449 6,0 3,0 3,0
SH1012 Modern fysik 60145 8,0 2,0 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 60733 6,0 6,0
MG1016 Tillverkningsteknik 60670 6,0 6,0

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Master, teknisk materialvetenskap (TMV)