Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i materialdesign (CMATD), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1625 Envariabelanalys 50908 7,5 hp 7,5
MH1070 Perspektiv på materialdesign 50534 13,5 hp 7,5 3,0 3,0
SF1624 Algebra och geometri 50902 7,5 hp 7,5
SG1120 Mekanik I 50982 9,0 hp 4,5 4,5
KD1260 Materialens kemi 60908 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60033 7,5 hp 7,5
SK1117 Elektromagnetism och vågrörelselära 60456 7,5 hp 7,5