Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i materialdesign (CMATD), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2019/2020. Kurslista för 2020/2021 beslutas 1 november 2019

Ändringar kan ske för kommande läsår

Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen 2019/2020:
Hållbar energiteknik
Industriell ekonomi
Industriell produktion
Kärnenergiteknik
Makromolekylära material
Marina system (spåret Lättkonstruktioner)
Nanoteknik
Teknisk mekanik (spåret Hållfasthetsteknik)
Teknisk materialvetenskap (spåret Industriella material)
Teknisk materialvetenskap (spåret hållbara material)