Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i materialdesign (CMATD), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2018/2019.

Ändringar kan ske för kommande läsår.

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2018/2019.

Ändringar kan ske för kommande läsår.

Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen:
Hållbar energiteknik
Industriell ekonomi
Industriell produktion
Kärnenergiteknik
Makromolekylära material
Marina system (spåret Lättkonstruktioner)
Nanoteknik
Teknisk mekanik (spåret Hållfasthetsteknik)
Teknisk materialvetenskap (spåret Industriella material)

Vissa Masterprogram har behörighetsgivande kurser