Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i materialdesign (CMATD), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
KD1260 Materialens kemi 7,5 Grundnivå
MH1070 Perspektiv på materialdesign 13,5 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
SG1120 Mekanik I 9,0 Grundnivå
SK1117 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (55,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
KF1050 Polymera material 7,0 Grundnivå
MH1020 Keramteknologi 6,0 Grundnivå
MH1024 Materiallära metalliska material 6,0 Grundnivå
MH1027 Materials Termodynamik 6,0 Grundnivå
MH1028 Termodynamisk modellering för materialdesign 6,0 Grundnivå
SE1020 Hållfasthetslära, grundkurs 9,0 Grundnivå
SF1518 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2018/2019.

Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (31,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MH1018 Transportfenomen 6,0 Grundnivå
MH1022 Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material 7,0 Grundnivå
MH2017 Mikro-och nanostrukturer 6,0 Avancerad nivå
MH2050 Materialens mekaniska egenskaper 6,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2018/2019.

Ändringar kan ske för kommande läsår.

Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen:
Hållbar energiteknik
Industriell ekonomi
Industriell produktion
Kärnenergiteknik
Makromolekylära material
Marina system (spåret Lättkonstruktioner)
Nanoteknik
Teknisk mekanik (spåret Hållfasthetsteknik)
Teknisk materialvetenskap (spåret Industriella material)

Vissa Masterprogram har behörighetsgivande kurser

Årskurs 4

Årskurs 5