Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i materialdesign (CMATD), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1625 Envariabelanalys 50309 7,5 hp 7,5
DD1310 Programmeringsteknik 50310 6,0 hp 3,0 3,0
MH1030 Materialdesign I 51832 7,5 hp 4,5 3,0
SF1624 Algebra och geometri 50308 7,5 hp 7,5
SG1120 Mekanik I 50182 9,0 hp 1,5 7,5
KD1260 Materialens kemi 61369 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60151 7,5 hp 7,5
SK1117 Elektromagnetism och vågrörelselära 60059 7,5 hp 7,5