Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2019/2020. Kurslista för 2020/2021 beslutas 1 november 2019

Ändringar kan ske för kommande läsår

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KF1050 Polymera material 7,0 hp
MH1020 Keramteknologi 6,0 hp
MH1024 Materiallära metalliska material 6,0 hp
MH1027 Materials Termodynamik 6,0 hp
MH1028 Termodynamisk modellering för materialdesign 6,0 hp
SE1020 Hållfasthetslära, grundkurs 9,0 hp
SF1518 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 hp
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp