Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2023/2024. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2019/2020. Kurslista för 2020/2021 beslutas 1 november 2019

Ändringar kan ske för kommande läsår

Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen 2019/2020:
Hållbar energiteknik
Industriell ekonomi
Industriell produktion
Kärnenergiteknik
Makromolekylära material
Marina system (spåret Lättkonstruktioner)
Nanoteknik
Teknisk mekanik (spåret Hållfasthetsteknik)
Teknisk materialvetenskap (spåret Industriella material)
Teknisk materialvetenskap (spåret hållbara material)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp
MH1018 Transportfenomen 6,0 hp
MH1022 Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material 7,0 hp
MH2017 Mikro-och nanostrukturer 6,0 hp
MH2050 Materialens mekaniska egenskaper 6,0 hp