Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik (CMEDT), Utbildningsplan för kull HT2008

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Kompletterande information

I period 4 ska den studerande läsa valbara inriktningskurser kurser 15 hp

eller

-ta igen eventuella missade poäng

-läsa kurser från åk 3 i förväg

eller en kombination av ovanstående

Exempel på inriktningskurser:

Elektronik/Robotik:

 • IE1204 Digital design
 • SF1649 Vektoranalys och komplexa funktioner
 • EI1200 Elektromagnetisk fältteori
 • IE1202 Analog elektronik
 • HE1018 Data- och telekommunikation

Samt andra kurser ur E-programmet, exempelvis:

 • EI1210 Vågutbredning och antenner
 • EK1190 Mätteknik
 • EJ1200 Eleffektsystem
 • EK2350 Mikrosystemteknik
 • EQ1240 Signalbehandling 

Biomekanik:

 • SG1301 Mekanik, påbyggnadskurs
 • SG1140 Mekanik
 • IISE1012 Hållfasthetslära, grundkurs
 • SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
 • SE2126 Materialmekanik
 • SE2121 Biomekanik
 • SD2450 Biomekanik och neuronik
 • DN1241 Numeriska metoder, grundkurs III 

IT/Kommunikation:

 • DD1334 Databasteknik
 • DH2323 Datorgrafik med interaktion
 • DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare
 • DD2385 Programutvecklingsteknik
 • DD2390 Internetprogrammering
 • DH2418 Språkteknologi 
 • DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 
 • DD221V Maskinnära programmering och datorarkitektur 
 • DA2190 Allmän bildning

Samt högre kurser ur D och /eller IT-programmen

Kemi/Material:

 • KH104V Allmän kemi för yrkesverksamma
 • KH105V Fysikalisk kemi för yrkesverksamma
 • KH103V Introduktionskurs i kemi för yrkesverksamma
 • KH106V Organisk kemi för yrkesverksamma
 • KD1090 Organisk kemi 1
 • KD2300 Biomedical Materials
 • KF2180 Biopolymerer

Samt högre kurser från kemi och/eller materialteknikprogrammen

Bildsystem:

 • HL2007 Mathematical Methods of 3D Microscopy
 • SK2501 Physics of Biomedical Microscopy
 • HL2009 Ionising Radiation Imaging
 • HL2010 Ultrasound
 • HL2011 Magnetic Resonance Imaging
 • HL2012 3D Image Reconstruction in Medicine
 • HL2023 Electro Dynamics and Waves
 • HL2022 Quantum Mechanics of Electron Microscopy
 • HL2024 X-ray Crystallography and X-ray Microscopy
 • HL2026 Electron Microscopy
 • EQ1240 Signalbehandling 

Årskurs 3

Årskurs 4

Kompletterande information

Se information för masterprogrammet Medical Engineering TMLEM