Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1200 Ellära och mätteknik 9,0 hp Grundnivå
HI1200 Grundläggande programmering 6,0 hp Grundnivå
HL1200 Ingenjörsintroduktion 6,0 hp Grundnivå
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 12,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå
SI1120 Termodynamik, grundkurs 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB1010 Inledande bioteknik 7,5 hp Grundnivå
HL1202 Medicinska bildgivande system 9,0 hp Grundnivå
ME1004 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SH1011 Modern fysik 7,5 hp Grundnivå
SK1111 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

I period 4 ska den studerande läsa valbara inriktningskurser kurser 15 hp

eller

-ta igen eventuella missade poäng

-läsa kurser från åk 3 i förväg

eller en kombination av ovanstående

Exempel på inriktningskurser:

Elektronik/Robotik:

 • IE1204 Digital design
 • SF1649 Vektoranalys och komplexa funktioner
 • EI1200 Elektromagnetisk fältteori
 • IE1202 Analog elektronik
 • HE1018 Data- och telekommunikation

Samt andra kurser ur E-programmet, exempelvis:

 • EI1210 Vågutbredning och antenner
 • EK1190 Mätteknik
 • EJ1200 Eleffektsystem
 • EK2350 Mikrosystemteknik
 • EQ1240 Signalbehandling 

Biomekanik:

 • SG1301 Mekanik, påbyggnadskurs
 • SG1140 Mekanik
 • IISE1012 Hållfasthetslära, grundkurs
 • SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
 • SE2126 Materialmekanik
 • SE2121 Biomekanik
 • SD2450 Biomekanik och neuronik
 • DN1241 Numeriska metoder, grundkurs III 

IT/Kommunikation:

 • DD1334 Databasteknik
 • DH2323 Datorgrafik med interaktion
 • DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare
 • DD2385 Programutvecklingsteknik
 • DD2390 Internetprogrammering
 • DH2418 Språkteknologi 
 • DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 
 • DD221V Maskinnära programmering och datorarkitektur 
 • DA2190 Allmän bildning

Samt högre kurser ur D och /eller IT-programmen

Kemi/Material:

 • KH104V Allmän kemi för yrkesverksamma
 • KH105V Fysikalisk kemi för yrkesverksamma
 • KH103V Introduktionskurs i kemi för yrkesverksamma
 • KH106V Organisk kemi för yrkesverksamma
 • KD1090 Organisk kemi 1
 • KD2300 Biomedical Materials
 • KF2180 Biopolymerer

Samt högre kurser från kemi och/eller materialteknikprogrammen

Bildsystem:

 • HL2007 Mathematical Methods of 3D Microscopy
 • SK2501 Physics of Biomedical Microscopy
 • HL2009 Ionising Radiation Imaging
 • HL2010 Ultrasound
 • HL2011 Magnetic Resonance Imaging
 • HL2012 3D Image Reconstruction in Medicine
 • HL2023 Electro Dynamics and Waves
 • HL2022 Quantum Mechanics of Electron Microscopy
 • HL2024 X-ray Crystallography and X-ray Microscopy
 • HL2026 Electron Microscopy
 • EQ1240 Signalbehandling 

Årskurs 3