Senast ändrad: 2013-02-13
Godkänd: 2013-02-13

För att studera på KTH krävs det grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessutom måste följande särskilda behörighetskrav uppfyllas till KTHs civilingenjörsutbildningar: Matematik kurs D, Fysik kurs B och Kemi kurs A eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3. Andra studier eller arbetslivserfarenhet bedöms utifrån den reella kompetens som åberopas.

Val av teknikinriktning sker under vårterminen i prskurs 1 och är klart inför höstterminens start i årskurs 2. Teknologer som klarat minst 38 högskolepoäng av de obligatoriska kurserna i årskurs 1 på civilingenjörsprogrammet Medicinsk teknik till och med vårterminens sista dag är behöriga att välja teknikinriktning till kommande läsår. Dte finns ett begränsat antal platser till varje teknikinriktning. Om det finns fler behöriga sökande än platser måste ett urval av de sökande göras. Urval av de sökande till teknikinriktningarna sker enligt i första hand antal avklarade poäng och i andra hand betyg. I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTH-handboken.