Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik (CMEDT), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Årskurs 3 omfattar också 15 valbara poäng.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1629 Differentialekvationer och transformer II 9,0 hp 4,5 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 6,0 hp 6,0
HL1203 Medicinsk mätteknik 9,0 hp 6,0 3,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL102X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 hp
HL103X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 hp