Årskurs 4

Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik (CMEDT), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Information om åk 4 och 5 är samma som masterprogrammet TMLEM medicinsk teknik.