Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik (CMEDT), Utbildningsplan för kull HT2013

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HE1200 Ellära och mätteknik 9,0 Grundnivå
HI1200 Grundläggande programmering 6,0 Grundnivå
HL1200 Ingenjörsintroduktion 6,0 Grundnivå
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 12,0 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 Grundnivå
SI1120 Termodynamik, grundkurs 6,0 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
BB1010 Inledande bioteknik 7,5 Grundnivå
HE1201 Företagsekonomi och entreprenörskap 6,0 Grundnivå
HI1201 Objektorienterad programmering 6,0 Grundnivå
HL1202 Medicinska bildgivande system 9,0 Grundnivå
HL2015 Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter 3,0 Avancerad nivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 Grundnivå
SH1011 Modern fysik 7,5 Grundnivå
SK1114 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 6,0 Grundnivå
HL1203 Medicinsk mätteknik 9,0 Grundnivå
SF1629 Differentialekvationer och transformer II 9,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HL102X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
HL103X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 Grundnivå

Kompletterande information

Årskurs 3 omfattar också 15 valbara poäng.

Årskurs 4

Kompletterande information

Information om åk 4 och 5 är samma som masterprogrammet TMLEM medicinsk teknik.

Årskurs 5

Kompletterande information

Information om åk 4 och 5 är samma som masterprogrammet TMLEM medicinsk teknik.