Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik (CMEDT), Utbildningsplan för kull HT2013

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Årskurs 3 omfattar också 15 valbara poäng.

Årskurs 4

Kompletterande information

Information om åk 4 och 5 är samma som masterprogrammet TMLEM medicinsk teknik.

Årskurs 5

Kompletterande information

Information om åk 4 och 5 är samma som masterprogrammet TMLEM medicinsk teknik.