Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1629 Differentialekvationer och transformer II 9,0 hp 4,5 4,5
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 6,0 hp 6,0
HL1203 Medicinsk mätteknik 9,0 hp 6,0 3,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM102V Vårdlogistik-teori 7,5 hp 7,5
HL102X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 hp 3,0 12,0
HL103X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 hp 3,0 12,0