Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1200 Ellära och mätteknik 9,0 hp Grundnivå
HI1200 Grundläggande programmering 6,0 hp Grundnivå
HL1200 Ingenjörsintroduktion 6,0 hp Grundnivå
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 12,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå
SI1120 Termodynamik, grundkurs 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 6,0 hp Grundnivå
HL1203 Medicinsk mätteknik 9,0 hp Grundnivå
SF1629 Differentialekvationer och transformer II 9,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL102X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
HL103X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
HM102V Vårdlogistik-teori 7,5 hp Grundnivå