Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik (CMEDT), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Studenten ska också läsa 15 hp valfria kurser i åk 3.

En av kurserna SF1683, SF1682 eller båda kurserna SF1633 och SF1632 ska läsas.

Ändringar kan komma att göras.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs
Ersätter EL1000
6,0 hp 6,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 6,0 hp 6,0
HL103X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 hp 1,5 13,5
HL1203 Medicinsk mätteknik 9,0 hp 7,5 1,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0
SF1682 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer 11,0 hp 6,0 5,0
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 9,0 hp 5,0 4,0
SF1632 Kompletteringskurs i differentialekvationer och transformer 3,0 hp 3,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HM102V Vårdlogistik-teori 7,5 hp 7,5