Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Informationen baseras på den kurslista som gäller läsåret 2016/17. Ändringar kan komma att göras.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK1114 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp 7,5
HE1201 Företagsekonomi och entreprenörskap 6,0 hp 1,5 4,5
SH1011 Modern fysik 7,5 hp 6,0 1,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
HI1201 Objektorienterad programmering 6,0 hp 1,5 4,5
BB1010 Inledande bioteknik 7,5 hp 7,5
HL1202 Medicinska bildgivande system 9,0 hp 1,5 7,5
HL2015 Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter 3,0 hp 1,5 1,5
SF1923 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp 6,0