Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Studenten ska också läsa 15 hp valfria kurser i åk 3.

En av kurserna SF1682, SF1683 eller båda kurserna SF1632 och SF1633 ska läsas.

Ändringar kan komma att göras.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 6,0 hp 6,0
HL103X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 hp 1,5 13,5
HL1203 Medicinsk mätteknik 9,0 hp 7,5 1,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0
SF1632 Kompletteringskurs i differentialekvationer och transformer 3,0 hp 1,5 1,5
SF1682 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer 11,0 hp 6,0 5,0
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 9,0 hp 5,0 4,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM102V Vårdlogistik-teori 7,5 hp 7,5