Senast ändrad: 2017-11-30
Godkänd: 2018-01-24

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng vilket motsvarar 5 års heltidsstudier.

Utbildningens nivå är i huvudsak på grundnivå de tre första åren och i huvudsak på avancerad nivå de två sista åren.

Undervisningen är i huvudsak på svenska, men flera kurser och kursmoment, främst i de högre årskurserna, undervisas på engelska.

Utbildningen innehåller inga officiella inriktningar, men studenterna förväntas använda sina villkorligt valfria och valfria kurser till att skapa en fördjupning kring ett teknikområde och motsvarande medicntekniska tillämpningar. Exempel på sådana områden är:

Bildsystem        

Kommunikation och Nätverk

Kemi och materialvetenskap

Biomekanik

Elektronik och robotik