Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik (CMEDT), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Informationen baseras på den kurslista som gäller läsåret 2016/17. Ändringar kan komma att göras.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK1114 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 7,5
HE1201 Företagsekonomi och entreprenörskap 6,0 1,5 4,5
SH1011 Modern fysik 7,5 6,0 1,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 7,5
HI1201 Objektorienterad programmering 6,0 1,5 4,5
BB1010 Inledande bioteknik 60317 7,5 7,5
HL1202 Medicinska bildgivande system 60494 9,0 1,5 7,5
HL2015 Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter 60495 3,0 1,5 1,5
SF1923 Sannolikhetsteori och statistik 60130 6,0 6,0