Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1200 Ellära och mätteknik 9,0 hp Grundnivå
HI1200 Grundläggande programmering 6,0 hp Grundnivå
HL1200 Ingenjörsintroduktion 6,0 hp Grundnivå
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 12,0 hp Grundnivå
HL1204 Termodynamik, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF0003 Introduktion i matematik 1,5 fup Förberedande nivå

Årskurs 2

Kompletterande information

Informationen baseras på den kurslista som gäller läsåret 2016/17. Ändringar kan komma att göras.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 6,0 hp Grundnivå
HL103X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
HL1203 Medicinsk mätteknik 9,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Studenten ska också läsa 15 hp valfria kurser i åk 3.

En av kurserna SF1683, SF1682 eller båda kurserna SF1633 och SF1632 ska läsas.

Ändringar kan komma att göras.